Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Zveme Vás na workshop Les – voda – zemědělství ve vzájemných vazbách: 11.3.2020

Zveme Vás na odborný workshop Les – voda – zemědělství ve vzájemných vazbách: současnost a výzvy pro budoucnost
 
Jaké jsou vazby mezi lesy, vodou a zemědělskou půdou? Vybrané aspekty budou představeny a diskutovány na workshopu ve vazbě na jejich využití pro zlepšení kvality životního prostředí. Vedle Česko-Norských zkušeností bude kladen důraz na erozi a kvalitu vody. Smyslem workshopu je také podpora intenzivnější spolupráce mezi Českem a Norskem vč. úvah o konkrétní projektové spolupráci. Na workshop je proto zvána odborná veřejnost se zájmem o toto téma.
 
Kdy: 11.3.2020 od 16:00
Kde: Fakulta sociálně ekonomická UJEP    Moskevská 54, Ústí n/L, místnost 010 (suterén)
Jazyk: Angličtina
Přihlášky: do 4.3.2020 mailem na louda@ieep.cz
 

Na workshopu vystoupí:

Dr. Åsgeir R. Almås, prof. Trond Børresen a Dr. Tore Krogstad (Norwegian University of Life Sciences) a představí norské přístupy k omezování eroze zemědělské půdy a strategie pro snížení odtoku fosforu ze zemědělské půdy.

Dále vystoupí: Dr. Kateřina Macháčová (Ústav výzkumu globální změny, AV ČR), doc. Josef Trögl (Fakulta životního prostředí, UJEP), Mgr. Martin Dolejš (Přírodovědecká fakulta, UJEP); Dr. Jan Macháč a Dr. Jiří Louda (Fakulta sociálně ekonomická, UJEP).

 
Pozvánka ke stažení zde.

Závěrečná konference k vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

 

 

 

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ PRAHA – DRÁŽĎANY PŘISPĚJE K ROZVOJI REGIONU

Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Jaké další přínosy může výstavba vysokorychlostní tratě regionu přinést?

 

Asi 130 zástupců státní správy, regionů, obcí, výzkumných institucí i soukromých firem se přišlo seznámit s výsledky projektu přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českem.

 

Projektoví partneři konferencí v německém Freibergu završili tříletou spolupráci, kterou shrnuli v krátkých tematických blocích zaměřených na dopravní, socioekonomickou, ale i geologickou stránku výstavby a následného provozu plánované vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďanami. V průběhu prací bylo důkladně zmapováno komplikované geologické podloží, které se nachází v prostoru budoucích tunelů, jimiž trať povede v úsecích pod Krušnými horami a Českým středohořím. Stavba byla rovněž zhodnocena z hlediska širších vazeb na systémy veřejné dopravy a administrativní náležitosti spojené s procesy územního plánování na české i saské straně.

 

Tým z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je autorem studie zkoumající možné společenské i hospodářské dopady připravované trati. Ostatně i vy jste se možná zapojili do dotazníkových šetření zjišťujících, jaký by mohl být v budoucnu o vysokorychlostní trať zájem.

 

Na základě výsledků můžeme odhadovat, že při polovičním zkrácení cestovní doby a zachování srovnatelných cen by mohlo dojít k nárůstu počtu cestujících o více než polovinu,“ shrnuje Jan Píša z ústecké univerzity.

 

Značné přínosy lze očekávat zejména v blízkosti budoucích zastávek, odkud bude podstatně zlepšená dopravní dostupnost, a navíc dojde k výraznému zatraktivnění prostoru v okolí nádraží, kde mohou vznikat komerční prostory pro nejrůznější služby od běžných obchodů, po kanceláře významných firem.

 

Největší prospěchz vysokorychlostního vlaku může mít Ústí nad Labem, pro které vybudování jeho stanice bude znamenat nejen lepší spojení do Prahy, Drážďan a vzdálenějších měst, ale také příležitost pro oživení městského centra, vytvoření nových pracovních míst a zastavení odlivu vzdělaných obyvatel. Geograf Vladan Hruška (UJEP) upozorňuje však na fakt, že železnice sama o sobě region nespasí: „Vybudování zastávky vysokorychlostního vlaku představuje pro město a jeho okolí velký potenciál, pozitivní změny však nepřijdou automaticky. Je potřeba, aby se klíčoví aktéři v regionu v čele s městem Ústí nad Labem na projekt dobře připravili a ukotvili ho do svých strategií.“

 

Dle aktuálních odhadů by se první cestující vysokorychlostním vlakem na této trase mohli svézt kolem roku 2035.

 

Projekt je realizován v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaném Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železnic. Univerzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je spolu s Českou geologickou službou jedním z českých partnerů.

 

Zimní a letní škola a energetických systémech v ČR a Rakousku

IEEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 14. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá jako bilaterální zimní a letní škola v Praze a Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Termín: Zimní část kurzu proběhne v Praze od 3. do 7. února 2020. Letní část proběhne od 14. do 19. června 2020 ve Vídni.

Kredity: 6 ECTS (na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“ a jsou za něj přiznávány 4 kredity). Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů. Jejich uznání (mimo FSE UJEP) se řeší obdobně jako kredity získané v rámci Erasmu. Dlouholetá zkušenost ukázala, že kredity byly uznány studentům ze všech zúčastněných univerzit.

Přihláškazde. Uzávěrka přihlášek nejdéle 10. 1. 2020. Přihlášky posílejte na e-mail: zemkova@e-academia.eu

Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši 1 000 Kč (bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery). V rámci kurzu je hrazeno stravné v Praze a Vídni, cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.

Ke stažení:  Plakát 2020

 

 

Spolupořádáme CZECH ENVI THESIS

page1image392 page1image560 page1image728

S FINALISTY PRVNÍHO ROČNÍKU O NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKOU PRÁCI NA TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BUDE DISKUTOVAT ONDŘEJ VETCHÝ

První ročník celonárodní soutěže o nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí se chýlí ke konci a soutěž zná svéfinalisty!

Finálové kolo bude veřejně k vidění 27. 11. v Ústí nad Labem. Pět nejlepších studentů bojující za přírodu zde představí své práce a bude je obhajovat před širokou veřejností a předními českými odborníky. Zvídavéi nenadálé dotazy můžeme očekávat od vědecké rady, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo předsedkyně Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní raděvlády Jiřina Jílková.

Cílem každého autora tak bude přesvědčit přítomné o tom, že jeho přístup a řešení bylo nejpřínosnější. Jaká z prací, která do finálového kolapostoupila v konkurenci více než dvou desítek přihlášených prací z 21přihlášených, získá titul té nejlepší? Kdo obstojí?

Ve finále jsou práce zabývající se společenskovědními aspekty životního prostředí. Do druhého kola postoupily práce řešící využívání šedé vody, agrolesnictví jako účinným nástrojem pro boj sucha, kvalitu života a životního prostředí v Turnově, globalizaci a její vztah k udržitelnosti atéma jednorázového plastu a vliv sociálních sítích na jeho spotřebu. Práce a jednotliví autoři se budou v následujících dnech představovat na FB stránce soutěže.

Téma životního prostředí přijde na přetřes i v rámci pódiové diskuse finalistů s hercem Ondřejem Vetchým. Co můžeme dělat jako jednotlivci? Jak se staví autoři k iniciativě Fridays for future? Co by doporučili politikům? Nebo jaké herce by autoři nejlepších prací obsadili do filmu, kdyby měli možnost na téma své práce takový film natočit? Obdobné vážné i neformální otázky budou náplní hodinové debaty Ondry Vetchého, zatímco vědecká rada bude rozhodovat o absolutním vítězi prvního ročníku.

V rámci vyhlášení výsledků se dozvíme, která z prací byla letos nejlepší.Její autor získá prestižní titul vítěze Czech Envi Thesis. Tři nejúspěšnější autoři si odnesou výhru ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. Všichni finalisté pak vedle získaných zkušeností budou mít možnost se zúčastnit pro ně uspořádaného mediálního školení s Davidem Vaníčkem poskytnutého partnerem soutěže společností Vodafone. V rámci vyhlášení budou ceny předávat zástupci univerzity spolu se zástupci partnerů soutěže.

Přijďte se sami dozvědět něco nového o environmentálních problémecha jejich řešeních a zjistit, zda titul nejlepší práce zůstane v Ústí nad Labem nebo poputuje do Prahy, Brna či jiného města.

Soutěž Czech Envi Thesis, za podpory hlavního partnera Vodafone, jeorganizována Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Soutěž je organizována pod záštitou ministra životního prostředí

Richarda Brabce.

page2image8088

Finálové kolo se uskuteční 27. 11. 2019 na Univerzitě J. E. Purkyně

Červená aula, Multifunkční centrum Kapsusu UJEP (Pasteurova 1)
v Ústí nad Labem od 14:00 hodin.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

https://czechenvithesis.cz

page2image8256@czechenvithesis

page2image8424 czechenvithesis@gmail.com

page2image8752 studenti_proprirodu

page2image8920

Konference o budoucnosti energetických systémů na místní a regionální úrovni

Konference Future of Energy Systems on Local and Regional Level

V Evropě roste množství iniciativ podporujících využívání energie z obnovitelných zdrojů, která byla vyrobena nedaleko místa své spotřeby. Přibývá měst a regionů, které chtějí být pomocí OZE energeticky soběstačné. Jaké jsou perspektivy dalšího využívání OZE v ČR, Rakousku a Evropě obecně? Může decentralizace energetických systémů pomoci naplňování politických závazků v oblasti zvyšování podílů OZE? Jaké konkrétní možnosti mají obce a regiony?

Příspěvky v rámci pondělní sekce (25.11.2019) budou zaměřeny na dílčí aspekty spotřeby, výroby a podpory obnovitelných zdrojů. V úterý (26.11.2019) vystoupí odborníci na decentralizaci energetických systémů a budou představeny příklady úspěšné praxe ze zahraničí. Na konferenci mj. vystoupí prezident Komory obnovitelných zdrojů energie ČR Štěpán Chalupa, prof. Jaroslav Knápek z FEL ČVUT, prof. Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni, prezident Evropské federace energetických družstev (REScoop.eu)  Dirk Vansintjan, zástupce společnosti Robin Hood Energy, neziskového dodavatele energie vlastněného místní samosprávou v Nottinghamu (Velká Británie), Oliver Juli z Aspern Seestadt ve Vídni, Lukáš Minařík, ministerský rada z MŽP ČR a mnoho dalších. Pro všechny účastníky je na úterý 26. 11. přichystán společný bufetový oběd.  

Kdy a kde:

  • 25.11. 2019 od 13:30 od 18:00 v rakouské rezidenci v Praze, Kanovnická 70/4 (Palác Hložků ze Žampachu)
  • 26.11. 2019 od 9:00 do 13:00 v Hotelu Amarilis v Praze, Štěpánská 18

Přihlašování:

  • do 17.11.2019 na e-mail zemkova@ieep.cz. Do přihlášky upřesněte, zda se zúčastníte obou dní, nebo jen jednoho (kterého).
  • kapacita účastníků je omezena

Jazyk:

  • všechny příspěvky budou v angličtině

Program konference ke stažení zde.

Konferenci organizujeme ve spolupráci s Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (www.energy-europe.org), která byla jmenována vládami obou zemí v roce 2002, aby iniciovala odbornou diskusi aktuálních témat v energetice mezi odborníky z ČR, Rakouska, ale i dalších zemí.

 

Konference o významu zeleně a vody pro kvalitní život ve měste

 

Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové služby, klimatická změna, zelená města, kvalita života atd. – to jsou jen některé z pojmů, které v poslední době slýcháme čím dál častěji.

Co znamenají tyto pojmy pro život ve městě? Jak důležitá je městská zeleň a vodní prvky pro kvalitu života obyvatel a pro biodiverzitu? Jaké jsou praktické zkušenosti měst v Česku a Německu? A jsou hodnoty městské přírody (ekosystémové služby) zohledňovány v souvislosti s úvahami o plánování rozvoje měst?  Na konferenci budou tyto a další otázky široce diskutovány.

Kdy: 28.11.2019 od 9:00

Kde: Fialová aula, kampus UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labe

Podrobný program: zde

Přihlašování: do 14.11.2019 na e-mail ieep@ieep.cz

Konference se koná v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN (Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína), který je financován z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

STUDENTI Z CELÉHO SVĚTA PŘIJEDOU MAPOVAT A HODNOTIT ZELEŇ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 proběhne pod taktovkou Fakulty sociálně ekonomické a Fakulty přírodovědecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Mezinárodní letní škola o integraci konceptu ekosystémových služeb do územního plánování měst. Studenti z celého světa tak budou mapovat zeleň ve vybraných částech Ústí nad Labem.

„Jedná se o první letní školu tohoto typu, kterou organizujeme. Přihláška byla otevřena všem studentům vysokých škol z celého světa bez ohledu na studovaný obor. Jsme velmi mile potěšeni zájmem z řad studentů,“ prozrazuje Ing. Jiří Louda, Ph.D. organizátor Letní školy a řešitel projektu BIDELIN, v rámci kterého se letní škola pořádá a dodává:
„K účasti na letní škole jsme vybrali 23 studentů z 12 zemí světa – mj. z Turecka, Švýcarska, Německa, ale například i z Číny nebo Alžírska.“

Letní škola by měla studenty seznámit s vybranými metodami mapování a hodnocení ekosystémových služeb a naučit je prakticky si je odzkoušet pro vybraná modelová území. „Součástí kurzu nebudou jen teoretické přednášky, důraz klademe zejména na praktickou práci“, komentuje Ing. Jiří Louda, Ph.D. a upřesňuje: „Studenti budou mapovat zeleň ve vybraných lokalitách v Ústí nad Labem. Po analýze zjištěných faktů se budou snažit navrhnout opatření na zlepšení současné situace.“ V rámci Letní školy budou studenti pracovat s metodami pro sběr, kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které byly vyvíjeny v rámci projektu BIDELIN společně s německými partnery.

Teoretická výuka bude probíhat na Katedře geografie PřF UJEP, kde studenti budou pracovat mimo jiné i s geografickými informačními systémy (GIS).
Na organizaci letní školy se kromě FSE UJEP a PřF UJEP podílí také Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech a Anhalt University of Applied Sciences v Bernburgu.

„Spolupráce se spoluorganizátory není náhodná. S oběma institucemi organizujeme již 6 let bilaterální česko-německý kurz zaměřený na podobné téma. Kurz, který probíhá v zimním semestru, je však určen pouze pro studenty UJEP a studenty z Německa,“ objasňuje Ing. Jiří Louda, Ph.D.: „Současná letní škola je otevřena opravdu všem.“

Letní školu s názvem “Integration of ecosystem services into urban planning“ je organizována v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zelenomodré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Plakát k letní škole je možno stáhnout zde.

Kontakt:
Ing. Jiří Louda, Ph.D., louda@ieep.cz, jiri.louda@ujep.cz