Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Účastníme se

Přednášíme na mezinárodních konferencích a workshopech. Zveme významné zahraniční odborníky k přednáškám v České Republice.  V rámci projektového řízení organizujeme konference a setkání v užším vědeckém kruhu i s účastí zainteresované veřejnosti.

 

13. výroční conference PLPR 2019, College Station, Texas 

V únoru 2019 vyjeli Lenka Slavíková, Eliška Vejchodská a Jan Brabec na mezinárodní konferenci PLPR 2019 s názvem “Preparing for Climate Change in the Planned and Unplanned City”.  Více informací zde. V pořadí 14. ročník konference hostí UJEP v Ústí nad Labem (plpr2020.ujep.cz). 

 

Water Science for Impact, Wageningen

V říjnu 2018 se Lenka Slavíková účastnila mezinárodní konference Water Science for Impact pořádané Wageningen University (Nizozemí). Konference se zaměřila na propojení vědeckých poznatků a aplikační sféry v oblasti řešení problémů s vodou. Společně s kolegy Thomasem Hartmannem (Wageningen University) a Thomasem Thalerem (BOKU ve Vídni), zorganizovala Lenka Slavíková samostatnou sekci s názvem: Financial Schemes for Flood Recovery.

Special Session Proposal: Financial Schemes for Flood Recovery

 

(Em)Powering Hydrodiplomacy conference (HH9), Haag

V pořadí již devátá konference zaměřená na hydro-hegemonii se konala 5. a 6. října 2018. Vědci, politici, lidé z praxe a studenti z celého světa se sešli v Haagu v Nizozemsku. Jan Macháč byl předsedajícím jedné z 11 sekcí, která se zaměřila na hry a experimenty ve vodním managementu a hydro-diplomacii. Dále také přispěl s prezentací o povodňové hře s cílem prozkoumat dynamiku ve vyjednávání o realizaci protipovodňových opatření v kontextu horní-dolní tok.

Abstrakt: Exploring upstream-downstream in flood risk management – A role played flooding game

 

13. konference SDEWES, Palermo

Již 13. ročník konference k udržitelnému rozvoji energetiky, vodohospodářských a ekologických systémů (SDEWES Conference) se konal ve dnech 30. září až 4. října 2018. Odborníci se tentokrát sešli v italském Palermu na Sicílii. Lenka Dubová vysvětlila, proč by zastupitelé měli podporovat komunitní zahrady ve městech a představila přínosy komunitních zahrad pro uživatele, celé město a pro adaptaci měst na změnu klimatu. Ondřej Vojáček přednášel o nepřiměřených nákladech na dosahování emisních limitů hnědouhelných elektráren. V rámci poster session představil rovněž možnosti využití odpadního tepla v České republice.

Poster: Waste Heat Utilization: Overcoming Barriers in the Czech Republic

 

Přednáška australského profesora Johna Sheehana na FSE UJEP

V listopadu 2017 přijal naše pozvání prof. John Sheehan z University of Technology Sydney, který je předním odborníkem na oblast vlastnických práv. Přednáška na téma „Innovative Instruments of the Land Governance: Transferable Development Rights in Australia“ se zabývala problematikou eroze australského pobřeží a potřebou přesouvat vlastníky pobřežních pozemků více do vnitrozemí.

 

12. SDEWES Conference, Dubrovník

Ve dnech 4.–8. října 2017 proběhl v chorvatském Dubrovníku 12. ročník prestižní konference k udržitelnému rozvoji energetiky, vodohospodářských a ekologických systémů (SDEWES Conference). V rámci projektu CE-HEAT financovaného z programu Interreg Europe zde IEEP spoluorganizovalo speciální sekci na téma „Využití potenciálu odpadního tepla ve střední Evropě“. Ondřej Vojáček v rámci sekce přednášel o preferencích obyvatel týkajících se využívání odpadního tepla.

 

7th International Conference on Flood Management, Leeds

V září 2017 přednášela Lenka Slavíková na mezinárodní povodňové konferenci v britském Leedsu na téma přírodě blízkých povodňových opatřeních ve městech.

Prezentace: Acceptability of small-scale urban flood protection measures as a complement to large catchmentwide measures

 

ESEE 2017, Budapešť

V červnu  2017 se Lenka Slavíková účastnila mezinárodní konference Evropské společnosti pro ekologickou ekonomii s názvem Ecological Economics in Action: Building a Reflective and Inclusive Community v maďarské Budapešti s příspěvkem na téma povodňové zranitelnosti měst.

Abstract: Financial Schemes For Flood Recovery in Flood-Resilient Cities

 

Dresden Nexus Confrerence

V květnu 2017 prezentoval Jiří Louda poster o zelené a modré infrastruktuře ve městech na mezinárodní konferenci v německých Drážďanech s názvem Sustanable Development Goals and NEXUS APPROACH: Monitoring and Implementation.

Poster: Green and Blue Infrastructure: An Opportunity for Resilient and Sustainable Cities? 

 

XVI. World Water Congress, Cancun

Na přelomu května a června 2017 se Jan Machač a Jiří Louda účastnili 16. světového kongresu o vodě v mexickém Cancunu, největšího světového setkání odborníků zabývající se vodními zdroji a jejich správou.

Poster 1: Disproportionate cost assessment according to the WFD

Poster 2: How to Successfully Achieve Urban Adaptation Using Green and Blue Infrastructure