Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Výuka

Ve spolupráci s fakultami různých vysokých škol organizuje IEEP interaktivní mimosemestrální kursy. Čeští studenti vytváří bilaterální týmy se studenty ze zahraniční (zpravidla z Německa a Rakouska) a zpracovávají společné projekty či seminární práce. Kurzy probíhají zpravidla v angličtině.

 

Aktuální mimosemestrální kurzy: 

  1. Energie & společnost 
  2. Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou