Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu?

Reprezentativní šetření a hloubkové rozhovory s domácnostmi o nakládání se srážkovou vodou.

Ve spolupraci se STEM jsme v roce 2017 a 2020 zorganizovali šetření u domácností podpořené hloubkovými rozhovory: Zatímco sud na zahradě má dnes skoro každý, podzemní nádrže jsou ochotni si pořídit hlavně mladší lidé a majitelé novostavev (méně jak 10 % domácností). Dvojími rozvody vody v domě se z důvodu technické a ekonomické náročnosti zabývají jen nadšenci. Pokud mají lidé studnu či jiný zdroj užitkové vody, k zachycování většího množství srážkové vody se staví vlažně. Řízené zasakování na pozemcích prakticky neprobíhá, protože k němu není ekonomický důvod. A co je zajímavé, dotace na dešťovku zásadním způsobem nemění ochotu domácností se náročnějšími řešenimi zabývat. Více se dočtete ve studii samotné.

Citace: Slavíková, L. et al. (2021). Proč české domácnosti (ne)využívajísrážkovou vodu?: Výsledky reprezentativního šetření STEM a řízených rozhovorův domácnostech. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Studie: ↓ Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu?