Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Nástroje politiky a evaluace

Nástroje politiky životního prostředí představují regulaci, pomocí které se stát snaží dosáhnout stanovených cílů. Existuje široká paleta nástrojů, které se obvykle člení na administrativní (donucovací přístup) a ekonomické (tržně orientovaný přístup). Jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých typů nástrojů a provádí se ex-post hodnocení jejich aplikace v praxi. Související problematikou je hodnocení efektivnosti regulací státních zásahů do ekonomiky, zejména pak analýzy dopadů regulace (RIA – Regulatory Impact Assessment).

Od roku 1997 se IEEP systematicky zaměřuje na zpracování analýz fungování ekonomických nástrojů politiky životního prostředí (tj. poplatků, ekologických daní a obchodovatelných povolení). Od roku 2007 provádí hodnocení přiměřenosti regulace RIA.

 

 

Řešené projekty

Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování

Vyčíslení vyvolaných nákladů regulace souvisejících s ohlašováním údajů povinných subjektů do Integrovaného registru znečišťování.  Více

Studie k výši podpory malých a velkých podniků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Analýza dopadů omezené alokace finančních prostředků pro velké podniky v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).  Více

Hodnocení dopadů regulace (RIA) – návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o pohřebnictví a hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů

Provedení hodnocení dopadů regulace u vybraných zákonů a nástrojů regulace v České Republice.  Více

COMETR: Vliv ekologických daňových reforem na konkurenceschopnost

Zavádění ekologických daní v zemích EU – analýza specifik u nových členských států.  Více

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice

Analýzy vlivů zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty (HDP a inflaci).  Více