Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Přijďte na mezinárodní diskusní seminář na téma „Opportunities and Challenges for Energy Transformation in Central Europe“, 22.11.2021

Klimaticky neutrální Evropa do roku 2050 patří mezi jeden z nejdůležitějších, ale také nejambicióznějších cílů Evropské unie. Do roku 2030 by členské země EU měly snížit emise skleníkových plynů o 55 % (oproti roku 1990). Avšak v důsledku post-covidovému rozjíždění ekonomik, nižší produkci energie z obnovitelných zdrojů, než se očekávalo a nepředpokládanému růstu cen emisních povolenek výrazně roste cena energií. To vyvolává mnohé pochybnosti o dosažitelnosti a společenské akceptovatelnosti cílů tzv. Zeleného údělu EU. Jak se na příležitosti a hrozby transformace energetiky ve střední Evropě dívají odborníci z praxe i akademického prostředí?

Diskusní seminář otevře Georg Zehetner – rada-vyslanec a zástupce velvyslankyně Rakouska v ČR. Dále vystoupí např. Jaroslav Míl, který dříve působil mj. jako vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, generální ředitel ČEZ nebo prezident Svazu průmyslu a dopravy, Reinhard Haas a Amela Ajanovic – profesoři Technické univerzity ve Vídni, Jaroslav Knápek – profesor FEL ČVUT nebo Tomáš Chmelík – vedoucí oddělní e-mobility v rámci ČEZ, Eliška Vejchodská – odbornice na alternativní způsoby dopravy z UJEP, Wolfgang Streicher – prorektor Univerzity Innsbruck nebo Nikolaus Koltsaklis ze Západomakedonské univerzity zabývající energetickými trhy.

Kompletní program konference ke stažení zde.

Kdy: 22.11.2021 od 13h

Kde: Hotel Amarilis (Štěpánská 18, Praha)

Jazyk jednání: angličtina

Přihlášení: e-mailem na adrese simunek@ieep.cz do 10.11.2021

Kapacita je omezena na 30 účastníků.

Účast na akci je bezplatná.

Konferenci organizujeme ve spolupráci ČVUT, Technickou univerzitou ve Vídni a s Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (www.energy-europe.org), která byla jmenována vládami obou zemí v roce 2002, aby iniciovala odbornou diskusi aktuálních témat v energetice mezi odborníky z ČR, Rakouska, ale i dalších zemí.