Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

Analýza nástrojů a opatření ke snižování povodňových škod na budovách, infrastruktuře a s využitím opatření v ploše povodí.

Přeshraniční spolupráce v protipovodňové ochraně je významná nejen kvůli sdílení informací o příchodu povodně (propojení varovných systémů v přeshraničních povodí), ale i z důvodu výměny zkušeností a koordinace strategií ke zvládaní povodňových rizik. Významnou roli v tomto procesu hrají lokální aktéři – zejména starostové obcí, aktivní obyvatelé a podnikatelé hospodařící v ploše povodí. Projekt navazuje na již realizovaný projekt STRIMA a klade si za cíl dále prohlubovat přeshraniční řízení povodňových rizik, zlepšovat prevenci (potenciálních) škod na budovách a infrastruktuře a podporovat setkávání v rámci přeshraničních fór managementu povodňových rizik. Významnou součástí projektu je i ekonomická a institucionální analýza opatřeních v ploše povodí s retenčním potenciálem.

Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Období řešení: 7/2017 – 12/2020
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@ieep.cz
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Slavíková, Monika Krpešová (Stehlíková), Pavel Raška, Marek Hekrle, Alena Vacková
Ve spolupráci: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER), ČVUT v Praze, Agentura regionálního rozvoje v Liberci
Web projektu: https://www.strima.sachsen.de/cz/
  .
Vybrané výstupy projektu ke stažení:
  .
  .