Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

STRIMAII: Sasko-český management povodňových rizik II

   

Analýza nástrojů a opatření ke snižování povodňových škod na budovách, infrastruktuře a s využitím opatření v ploše povodí.

Přeshraniční spolupráce v protipovodňové ochraně je významná nejen kvůli sdílení informací o příchodu povodně (propojení varovných systémů v přeshraničních povodí), ale i z důvodu výměny zkušeností a koordinace strategií ke zvládaní povodňových rizik. Významnou roli v tomto procesu hrají lokální aktéři – zejména starostové obcí, aktivní obyvatelé a podnikatelé hospodařící v ploše povodí. Projekt navazuje na již realizovaný projekt STRIMA a klade si za cíl dále prohlubovat přeshraniční řízení povodňových rizik, zlepšovat prevenci (potenciálních) škod na budovách a infrastruktuře a podporovat setkávání v rámci přeshraničních fór managementu povodňových rizik. Významnou součástí projektu je i ekonomická a institucionální analýza opatřeních v ploše povodí s retenčním potenciálem.

Projekt je řešen ve spolupráci s Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UJEP. 

Zadavatel:  Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Období řešení:  7/2017 – 6/2020
Kontaktní osoba:  Jan Macháč, e-mail: machac@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jan Macháč, Lenka Slavíková, Thomas Hartmann, Monika Stehlíková, Pavel Raška 
Ve spolupráci:  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER), ČVUT v Praze, Agentura regionálního rozvoje v Liberci