Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Zimní škola o energetice v Praze

Na přelomu ledna a února 2018 proběhla na ČVUT a VŠE v Praze zimní část kurzu Energie & Společnost pro studenty z ČR a Rakouska, pořádaná pod záštitou IEEP. Ačkoliv se jedná o 13. ročník této akce, letošní kurz se poprvé nesl především v interaktivním a diskusním duchu. Studenti tento typ výuky ocenili, proto bychom takto rádi pokračovali i v dalších letech. Navštívili jsme malou vodní elektrárnu v Miřejovicích a poprvé jsme také zavítali do provozu uhelné elektrárny v Mělníku. Součástí kurzu byly i dvě simulační hry.

Aktuálně studenti pracují na seminárních pracích v česko-rakouských dvojicích, které budou prezentovat v létě ve Vídni. Těšíme se na druhou část kurzu!

Pozvánka na konferenci o postindustriální společností v Ústí nad Labem

Ve spolupráci s Katedrou regionálního rozvoje a veřejné správy FSE a Katedrou geografie PrF organizujeme mezinárodní konferenci pod záštitou Regional Studies Association Social And Economic Development & Regional Policy: Adaptation Of Post-Industrial Society To Global Changes

Konference se uskuteční ve dnech 27. – 28. června 2018. Termín pro zaslání abstraktů je 31. března 2018. Více informací o konferenci zde

Studenti hodnotili přínos zelených ploch v Drážďanech

Ústecká univerzita realizuje již několik let, společně s Leibnizovým institutem pro ekologický a územní rozvoj (IÖR) v Drážďanech a Anhaltskou univerzitou aplikovaných věd v Bernburgu, mezinárodní kurz pro studenty na téma ekosystémových služeb. Jeho cílem je přiblížit studentům tento aktuální koncept, který umožňuje vyjádřit hodnotu přírody a jejích služeb pro obyvatele a může sloužit jako argument při rozhodování o využívání ploch ve městech i mimo ně.
Mezinárodní kurz je součástí česko-saského projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína“ (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ve dnech 21.–22. února 2018 proběhlo v Drážďanech závěrečné setkání účastníků kurzu z Přírodovědecké fakulty UJEP a z Anhaltské univerzity aplikovaných věd v Bernburgu. Studenti se zde v česko-německých týmech sešli již potřetí. Více informací ZDE

Workshop o vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

Díky výstavbě vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany bude cesta z Ústí nad Labem v roce 2035 do obou těchto měst trvat méně než půl hodiny. Konkrétní kroky směřující k tomuto cíli byly představeny na workshopu, který se v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR konal 13. 12. 2017 v budově Správy železniční dopravní cesty v Praze – více informací v tiskové zprávě.

Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR č. 100283037 je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií.

První celoevropské setkání řídící komise LAND4FLOOD v Praze

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 proběhlo v Praze první velké setkání mezinárodního projektu COST LAND4FLOOD, kterého se zúčastnili zástupci z 28 evropských zemí. Náplní byla kromě jiného diskuse vznikajících publikačních výstupů (odborné knihy a shrnutí pro politiky v podobě Policy Brief). Zvláštním hostem setkání byl prof. James Nickum z International Water Research Association. 

 

IEEP získal nový projekt TAČR Zéta

Od listopadu 2017 zahajujeme řešení nového projektu TAČR Zéta s názvem Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Více informací o projektu ZDE.

IEEP bude oceňovat přírodu Pastýřské stěny v Děčíně

Ve dnech 19.–20. října 2017 se v budově Magistrátu města Děčín uskutečnilo pracovní setkání partnerů k přeshraničnímu projektu BIDELIN financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny účastníky v Děčíně přivítala náměstkyně primátora pro oblast školství, kulturu a sociální věci Mgr. Hana Cermonová. Setkání se zúčastnilo téměř 20 zástupců všech projektových partnerů.
Cílem jednání bylo zhodnotit dosavadní pokroky projektu, který se věnuje vytvoření metodiky pro hodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech. Ta přispěje ke zvýšení významu zeleně a ekosystémových služeb a k využití výsledků následných analýz při rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při práci s veřejností. Ing. Jiří Louda, Ph.D., vedoucí týmu UJEP, k tomu dodal: „V rámci projektu BIDELIN se bude tým UJEP mj. podílet na hodnocení služeb, které poskytují ekosystémy na Pastýřské stěně v Děčíně. Výsledky této analýzy budou sloužit městu nejen jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti rozvoje této lokality, ale budou použity také pro tvorbu virtuální naučné stezky pro chytré telefony. Ta by měla přispět zejména pro zatraktivnění poznávání této krásné lokality pro mladší generace. Jsme proto rádi, že jsme měli možnost se během druhého dne setkání seznámit s Pastýřskou stěnou přímo na místě a ukázat ji také německým kolegům.“