Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Reference

Realizujeme projekty v rámci

 

     

 

COST

Jako třetí výzkumné pracoviště v ČR jsme získali a koordinujeme projekt COST!

 

 

Interreg – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

Úspěšně jsme dokončili projekt ESOM v rámci programu Cíl 3. Spolupracujeme na řadě projektů s tématikou využití ekosystémových služeb ve městech (BIDELIN), povodní (STRIMA II) a dopravy.

 

 

Grantová agentura ČR

Řešíme projekty GAČR s tématikou ekonomických nástrojů, mezi-obecní spolupráce a povodní.

 

 

Interreg Central Europe

V mezinárodním konsorciu spolupracujeme na projektu CE-HEAT

 

 

Technologická agentura ČR

Každoročně participujeme na několika projektech TAČR Beta a Omega, připravujeme projekty do nových výzev TAČR Zéta a Eta.

 

 

Norské fondy

Úspěšně jsme ukončili spolupráci na projektu UrbanAdapt

 

 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Podílíme se na řešení projektů financovaných German Federal Environmental Foundation.