Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Nakládání se srážkovou vodou – ekonomické nástroje, bariéry a motivace domácností

Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu? Jak fungují pozitivní a negativní regulační nástroje v této oblasti?

Změny hydrologického režimu a jejich dopady v podobě sucha, přívalových srážek a lokálních povodní vyžadují změnu hospodaření s vodními zdroji. Vedle jiných oblastí se usiluje také o udržitelnější a efektivnější nakládání s vodou v domácnostech. Zachycená srážková voda může u domácností nahradit část spotřeby pitné vody. Lze ji použít zejména k zalévání zahrady a dále v případě existence dvojích rozvodů vody v domě také ke splachování toalet, úklidu nebo praní. Průběžně řešený tematický záměr si klade za cíl opakovanými sociologickými šetřeními analyzovat motivace českých domácností k zadržování a využívání srážkové vody a jejich změny v čase. Dále jsou s pomocí analýz regulace hodnoceny dopady ekonomických nástrojů v této oblasti.

Na tematickém záměru spolupracujeme s agenturou STEM a Fakultou stavební ČVUT.

 

Zadavatel: TAČR, SMART-ITI
Období řešení: 2017 – 2023
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Lenka Slavíková, Jan Macháč
Výstupy: Slavíková a kol. (2021): Proč české domácnosti nevyužívají srážkovou vodu?
Výstupy: Slavíková, Macháč. (2021): Proč a jak české domácnosti (ne)hospodaří se srážkovou vodou? Zpráva pro klíčové aktéry č. 2