Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Publikace a produkty

KNIHY A STUDIE

Review of Policy Instruments for Climate-Smart Mountain Forestry thumbnail

Review of Policy Instruments for Climate-Smart Mountain Forestry

Jaké nástroje lze použít pro implementaci climate-smart lesnictví v horských oblastech Evropy?  Více

Hodnocení dopadů výstavby agrofotovoltaické elektrárny: ŠLUKNOVSKO thumbnail

Hodnocení dopadů výstavby agrofotovoltaické elektrárny: ŠLUKNOVSKO

Agrofotovoltaika přichází už i do ČR. Jaké dopady by mělo její vybudování na Šluknovsku?  Více

VODA VE MĚSTĚ Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu thumbnail

VODA VE MĚSTĚ Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

Jak udržitelně nakládat s dešťovými vodami na městem vlastněných pozemcích, budovách a na veřejných prostranstvích  Více

Metodika ocenění externalit produkce biomasy a zahrnutí jejich vlivů do regulace rozvoje OZE thumbnail

Metodika ocenění externalit produkce biomasy a zahrnutí jejich vlivů do regulace rozvoje OZE

Jak postupovat při peněžním vyčíslení externalit v zemědělství?  Více

Aplikace přírodě blízkých opatření v povodí Olešky: Výsledky socioekonomických šetření thumbnail

Aplikace přírodě blízkých opatření v povodí Olešky: Výsledky socioekonomických šetření

Jak lidé vnímají přírodě blízká protipovodňová opatření a jaký je přínos jejich realizace?  Více

Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu? thumbnail

Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu?

Reprezentativní šetření a hloubkové rozhovory s domácnostmi o nakládání se srážkovou vodou.  Více

Sasko-český management povodňových rizik II (STRIMA II) thumbnail

Sasko-český management povodňových rizik II (STRIMA II)

Co je zranitelnost povodněmi, přírodě blízké opatření a jaký význam mají malé vodní plochy?  Více

Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje thumbnail

Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje

Jaké jsou přínosy městské přírody pro kvalitu života obyvatel na příkladu města Liberce?  Více

Nature-Based Flood Risk Management on Private Land thumbnail

Nature-Based Flood Risk Management on Private Land

Jaké existují otázky a problémy při realizaci přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě?  Více

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech thumbnail

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Postup pro peněžní vyčíslení a porovnání nákladů a přínosů zelené a modré infrastruktury  Více

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe thumbnail

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe

Proč lidé realizují své aktivity v územích s vysokým povodňovýcm rizikem?  Více

Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS thumbnail

Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS

Praktický nástroj určený zejména starostům pro posouzení dopadů nových obnovitelných zdrojů energie.  Více

Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech: Výsledky případových studií realizovaných opatření v ČR thumbnail

Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech: Výsledky případových studií realizovaných opatření v ČR

Tato studie prezentuje výsledky hodnocení nákladů a užitků přírodě blízkých opatření na 16 realizovaných opatření z celé České republiky.  Více

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech thumbnail

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

Publikace shrnující důvody pro podporu zakládání zelených střech ze strany měst a státu a možné způsoby podpory aplikované v zahraničí.  Více

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů thumbnail

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Praktický návod pro zpracovatele plánů oblastí povodí jak prostupovat při odůvodnění žádosti o výjimku z důvodu nepřiměřenosti nákladů.  Více

Managing Environmental Goods under the Global Change – Approaches and Methods thumbnail

Managing Environmental Goods under the Global Change – Approaches and Methods

Odborná kniha zaměřená na problematiku ekosystémových služeb a způsoby jejich poskytování.  Více

Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled thumbnail

Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled

Odborná kniha o teoretické a praktické aplikaci myšlenky udržitelného rozvoje.  Více

Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích thumbnail

Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích

Publikace shrnující výhody a nevýhody soukromého a veřejného zajišťování svozu odpadů ve městech.  Více

Ekonomie životního prostředí – teorie a politika thumbnail

Ekonomie životního prostředí – teorie a politika

Kniha srovnávající různé teoreticko-ekonomické přístupy k ochraně životního prostředí a využívání přírodních zdrojů.  Více

From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe thumbnail

From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe

Odborná kniha zaměřující se na změny ve správě přírodních zdrojů v post-komunistických zemích po roce 1989.  Více

Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství thumbnail

Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství

Kniha zabývající se poplatkovými systémy za komunální odpad v obcích České Republiky.   Více

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod thumbnail

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Studie zabývající se vlivem institutu územního hájení na rozvoj obcí.   Více

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti thumbnail

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti

Kniha o souvislostech mezi managementem území a řízení povodňových rizik.   Více

Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení thumbnail

Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení

Kniha klasifikující povodně a povodňové škody přinášející důslednou analýzu státních výdajů na povodně z let 1997 a 2002.  Více

VĚDECKÉ ČLÁNKY

The Value of Urban Nature in Terms of Providing Ecosystem Services Related to Health and Well-Being: An Empirical Comparative Pilot Study of Cities in Germany and the Czech Republic. thumbnail

The Value of Urban Nature in Terms of Providing Ecosystem Services Related to Health and Well-Being: An Empirical Comparative Pilot Study of Cities in Germany and the Czech Republic.

Jak se obyvatelé měst cítí v městské zeleni? Jak tato zeleň ovlivňuje jejich zdraví a kvalitu života? A jaké typy městské zeleně obyvatelé nejvíce preferují?   Více

Achieving Robust and Socially Acceptable Environmental Policy Recommendations: Lessons from Combining the Choice Experiment Method and Institutional Analysis Focused on Cultural Ecosystem Services thumbnail

Achieving Robust and Socially Acceptable Environmental Policy Recommendations: Lessons from Combining the Choice Experiment Method and Institutional Analysis Focused on Cultural Ecosystem Services

Článek přibližuje, jak by využití kombinace kvantitativních a kvalitativních vědeckých metod mohlo přispět k navrhování společensky přijatelných doporučení v oblasti environmentální politiky.   Více

Lessons learned from implementing the ecosystem services concept in urban planning thumbnail

Lessons learned from implementing the ecosystem services concept in urban planning

Jaké jsou zkušenosti se zaváděním konceptu ekosystémových služeb do praxe městského plánování v 10 evropských městech?  Více

Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities? thumbnail

Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities?

Proč se lidé zapojují do městského zahradničení a co je motivuje stát se členem komunitní zahrady?  Více

Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions thumbnail

Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions

Článek analyzuje role a postoje vybraných klíčových aktérů, jejich pohled na udržitelnou městskou mobilitu, podmínky pro strategické dopravní plánování a hlavní bariéry zavádění dopravních opatření.   Více

Development and implementation of the concept of disproportionate costs in water management in Central Europe in the light of the EU WFD thumbnail

Development and implementation of the concept of disproportionate costs in water management in Central Europe in the light of the EU WFD

Různé postupy posuzování výjimek z důvodu nepřiměřených nákladů při implementaci Rámcové směrnice vodní politiky  Více

Public and community conservation of biodiversity - rivalry or cooperation? thumbnail

Public and community conservation of biodiversity - rivalry or cooperation?

Co je to svépomocná ochrana přírody? Proč a jak v České Republice fungují soukromé rezervace?  Více

Approaches to state flood recovery funding in Visegrad Group Countries thumbnail

Approaches to state flood recovery funding in Visegrad Group Countries

Článek porovnává, jak vlády višegrádské čtyřky v uplynulých 30 letech přistupovaly ke kompenzacím škod způsobených povodněmi a jaký to má vliv na prevenci.  Více

Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision-making? thumbnail

Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision-making?

Realizovat opatření v zemědělství na Jižní Moravě má z ekonomického pohledu smysl.   Více

Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents thumbnail

Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents

Jak přispívají komunitní zahrady ke zlepšení kvality života nejen jejích členů ale i ostatních obyvatel měst?  Více

Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive thumbnail

Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive

Článek využívá koncept Bayesovských sítí a zjišťuje, zda je možné dosáhnout dobrého stavu implementací vybraných opatření.  Více

Mayors and “their” land: Revealing approaches to flood risk management in small municipalities thumbnail

Mayors and “their” land: Revealing approaches to flood risk management in small municipalities

Jak starostové malých obcí přistupují k možnostem ochrany před povodněmi v samostatné působnosti obce?  Více

Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate thumbnail

Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate

Článek ilustruje podcenění evropského odhadu nákladů vyvolaných Směrnicí o středních spalovacích zdrojích na základě přístupu SimTool.  Více

Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic) thumbnail

Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic)

Článek porovnávající českou a německou metodiku vyčíslování nepřiměřených nákladů regulace.  Více

Special Issue Land for Flood Risk Management thumbnail

Special Issue Land for Flood Risk Management

Zvláštní číslo mezinárodního časopisu zabývající se realizací povodňových rozlivů na soukromé půdě.  Více

Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic thumbnail

Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic

Ovlivňují socio-demografické charakteristiky domácností produkci komunálního odpadu?  Více

The relationship between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic thumbnail

The relationship between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic

Hodnocení konkurenceschopnosti na odpadových trzích na příkladu České Republiky.   Více

Transforming European Water Governance? Participation and River Basin Management under the EU Water Framework Directive in 13 Member States thumbnail

Transforming European Water Governance? Participation and River Basin Management under the EU Water Framework Directive in 13 Member States

Článek srovnávající proces účasti veřejnosti na tvorbě plánů oblastí povodí ve 13 evropských státech.  Více

Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs thumbnail

Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs

Článek vyčíslující vyvolané náklady regulace u soukromých subjektů v souvislosti s požadavky hlášení nebezpečných látek do celoevropského registru.  Více

Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic thumbnail

Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic

Článek porovnávající přístup k ochraně životního prostředí v českých obcích zapojených do Místní Agendy 21 a obcí mimo tento dobrovolný systém.  Více

Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic thumbnail

Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic

Článek diskutující způsoby zpoplatnění komunálního odpadu a jejich vliv na motivace domácností k třídění v kontextu České Republiky.  Více

Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic thumbnail

Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic

Článek zabývající se vlivem agro-environmentálních dotacích na rozvoj úpadkových regionů.  Více

POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY

Komunitní zahrady aneb pěstování plodin i sousedských vztahů thumbnail

Komunitní zahrady aneb pěstování plodin i sousedských vztahů

Třetí zpráva pro klíčové aktéry se zaměřila na komunitní zahrady  Více

Proč a jak české domácnosti (ne)hospodaří se srážkovou vodou? thumbnail

Proč a jak české domácnosti (ne)hospodaří se srážkovou vodou?

Druhá zpráva pro klíčové aktéry je výsledkem diskuse expertů napříč obory v rámci Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu  Více

Školní fóra v českých městech vhodně podporují participaci thumbnail

Školní fóra v českých městech vhodně podporují participaci

Jak zapojit žáky ze ZŠ do utváření prostor města? Článek v časopise Moderní obec představuje zkušenosti ze školních fór.  Více

Výhodná pro všechny: Ekonomické hodnocení modro-zelené infrastruktury thumbnail

Výhodná pro všechny: Ekonomické hodnocení modro-zelené infrastruktury

Článek v časopise Pro města a obce představuje ekonomické hodnocení přínosů a nákladů zelené a modré infrastruktury jako argumentační nástroj pro představitele samosprávy.  Více

Sázení stromů ve městě a v krajině: výsadbou to nekončí thumbnail

Sázení stromů ve městě a v krajině: výsadbou to nekončí

Zpráva pro klíčové aktéry je výsledkem diskuse expertů napříč obory v rámci Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu  Více

Komunitní zahrady – jsou pro společnost přínosem? thumbnail

Komunitní zahrady – jsou pro společnost přínosem?

Článek v časopise Zahrádkář se zabývá ekonomickou analýzou přínosů komunitních zahrad nejen z pohledu jejích členů, ale celé společnosti.  Více

Drobné vodní plochy v krajině thumbnail

Drobné vodní plochy v krajině

Přehled funkcí mokřadů a tůní v krajině a možnosti jejich obnovy.   Více

Odpadní teplo - přehlížený zdroj energie thumbnail

Odpadní teplo - přehlížený zdroj energie

Energetických úspor lze dosáhnout různými způsoby. Využití odpadního tepla představuje jeden z nich.   Více

Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností thumbnail

Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností

Co motivuje české domácnosti zachytávat srážkovou vodu a jaké faktory hrají roli při uvažování o změnách?   Více

Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami thumbnail

Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami

Článek publikovaný ve významném časopise ZAHRADA – PARK – KRAJINA, zaměřeném na zahradní a krajinářkou tvorbu, shrnuje a vyčísluje různé formy užitků, které přináší velkoplošná zeleň obyvatelům měst. Celý text ke stažení zde.   Více

Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit? thumbnail

Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit?

Leták laickou formou shrnuje výsledky analýzy nákladové efektivnosti snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík.  Více