Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Energie & společnost

IEEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 17. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá jako bilaterální jarní a letní škola. Jarní část proběhne v Praze, letní část ve Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů z různých univerzit v obou zemích. Vedle absolvování přímé výuky s předními českými a rakouskými experty na oblast energetiky z pohledu různých vědních disciplín, se studenti mohou těšit na zajímavé exkurze . Kromě toho také studenti vypracují bilaterální (společnou česko-rakouskou) práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Termín: Jarní část kurzu proběhne v Praze od 28.3. do 1.4. 2022. Letní část proběhne v 20-24. června 2022 ve Vídni.

Kredity: 6 ECTS. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů. Jejich uznání (mimo FSE UJEP) se řeší obdobně jako kredity získané v rámci Erasmu. Dlouholetá zkušenost ukázala, že kredity byly uznány studentům ze všech zúčastněných univerzit. Na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“ a jsou za něj přiznávány 4 kredity.

Přihláškazde. Uzávěrka přihlášek nejdéle 28.2.2022.  Přihlášky posílejte na e-mail:  simunek@ieep.cz

Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery. V rámci kurzu je hrazeno stravné a cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.

Ke stažení:  Plakát 2022verze pro UJEP

                                             verze pro ostatní univerzity