Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Tvorba multidisciplinárních nástrojů pro podporu hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Vhodně zvolená přírodě blízká opatření mají potenciál výrazně přispívat k adaptaci měst na změnu klimatu a snižovat negativní důsledky spojené např. s bleskovými povodněmi, suchem nebo tepelnými ostrovy. Přestože se obce ČR snaží těmto dopadům předcházet, realizace opatření podporujících hospodaření s dešťovou vodou v praxi velmi často naráží na nedostatečné kapacity a nedostatek informací potřebných při jejich plánování, zadávání, realizaci a propagaci. Velmi často tak vznikají jednostranná řešení, která plně nevyužívají potenciálu zvyšování kvality života ve městech pomocí zavádění funkčního systému modré a zelené infrastruktury.

Cílem mezioborového projektu je vytvoření metodiky a katalogu opatření, které budou sloužit zejména obcím jako srozumitelný podklad pro snadnější plánování, zadávání a realizaci přírodě blízkých opatření pro hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území.

Řešitelský tým IEEP v tomto projektu navazuje na předchozí řešené projekty, které se zabývaly  modrou a zelenou infrastrukturou. Dosavadní výstupy a nástroje budou dále rozvíjeny na základě mezioborové spolupráce a aplikovány na úrovni konkrétních opatření.

Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 05/2019 – 04/2021
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@e-academia.eu
Řešitelský tým: Jan Macháč, Marek Hekrle
Ve spolupráci: ČVUT UCEEP (hlavní řešitel)
Výstupy: VODA VE MĚSTĚ Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu: Publikace provádí představitele měst provádí přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.

Ke stažení zdarma na oficiálních stránkách:  http://vodavemeste.cz/