Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Hodnocení dopadů regulace (RIA) – návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o pohřebnictví a hodnocení dopadů víceletých veřejných projektů

Provedení hodnocení dopadů regulace u vybraných zákonů a nástrojů regulace v České Republice.

IEEP se pravidelně zabývá hodnocením dopadů regulace (proces RIA) návrhů českých zákonů a dalších regulačních nástrojů:

  • V roce 2015 – 2016 byla pro Ministerstvo životního prostředí ČR provedena RIA návrhu zákona o výrobních s ukončenou životností.
  • V roce 2015 byla pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracována RIA novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
  • V roce 2007 byla pro Ministerstvo vnitra ČR provedeno hodnocení dopadů regulace pro veřejné projekty a programy včetně návrhu jednotného postupu/metodiky RIA.
Zadavatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR
Kontaktní osoba:  Jiřina Jílková (jirina.jilkova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Aleš Pecka, Radek Soběhart, Leoš Vítek, František Ochrana 
Výstupy: Výstupem jsou studie určené pro rozhodování státní správy.