Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

COMETR: Vliv ekologických daňových reforem na konkurenceschopnost

Zavádění ekologických daní v zemích EU – analýza specifik u nových členských států.

Projekt se zabýval detailní analýzou energeticky náročných odvětví v zemích Evropské Unie a zkoumal krátkodobé a dlouhodobé efektů tzv. „zelených daňových reforem“ na tato odvětví. Komplexnost analýzy spočívala v použití různých metodologických přístupů včetně rozsáhlých ekonometrických modelů a případových studií.

Zadavatel: 6. Rámcový program EU
Období řešení: 2004–2007
Kontaktní osoba: Jiřina Jílková (jirina.jilkova@ujep.cz)
Řešitelský tým: Jan Brůha, Jiřina Jílková, Vítězslav Píša
Ve spolupráci: Cambridge Econometrics (United Kingdom), Policy Studies Institute – PSI (United Kingdom), Economic and Social Research Institute – ESRI (Ireland), Vienna Institute for International Economic Studies – WIIW (Austria)
Výstupy: Více na webových stránkách projektu.
Ke stažení: Cometr Summary Report (pdf)
Web projektu Webová stránka projektu