Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování

Vyčíslení vyvolaných nákladů regulace souvisejících s ohlašováním údajů povinných subjektů do Integrovaného registru znečišťování.

Tým IEEP ve spolupráci s VYCERRO provedl reprezentativního šetření u náhodně vybraného vzorku povinných subjektů (zejména středních a velkých podniků), které se týkalo vícenákladů spojených s ohlašováním údajů do Integrovaného registru znečišťování (tzv. vyvolané náklady regulace). Jako hlavní kategorie vyvolaných nákladů byly identifikovány mzdové náklady, outsourcing (náklady na externí dodavatele) a náklady na měření a software. Studie si kladla za cíl odpovědět na otázky, jaká je výše a struktura těchto nákladů (v celkových relacích i v členění podle různých kategorií povinných subjektů) a jaké jsou hlavní faktory determinující nákladovou úroveň.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení: 2011–2012
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková; e-mail: slavikova@ieep.cz
Řešitelský tým: Lenka Slavíková, Eliška Vejchodská, Jan Slavík, Vítězslav Malý; Tomáš Oršulák
Ve spolupráci: VYCERRO
Výstupy: Malý V., Slavíková L., Vejchodská E. (2012): Vyvolané náklady firem v ČR související s ohlašováním do integrovaného registru znečišťování. Waste Forum 4: 184-190. ISSN: 1804-0195.
Slavíková L., Vejchodská E., Slavík J., Malý V., Oršulák T. (2012): Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování. Ústí nad Labem: Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké školy ekonomické v Praze (VYCERRO). Vejchodská E., Slavíková L., Malý V. (2016): Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs. Prague Economic Papers 26/6: 671-685.
Ke stažení: Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování (pdf)
Vyvolané náklady firem v ČR související s ohlašováním do integrovaného registru znečišťování (pdf)
Závěry a využití výstupu / projektu Z analýzy vyplynulo, (i) že vyvolané náklady na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) činí téměř 48 mil. Kč, z čehož 22 % souvisí s plněním povinností stanovených nařízením o E-PRTR a 78 % s plněním povinností stanovených českou legislativou. (ii) Průměrné vyvolané náklady na 1 subjekt (provozovnu) činí téměř 10 tis. Kč. Při zohlednění mediánu však tato hodnota klesá na 6,4 tis. Kč. Při odstranění 10 % minimálních a maximálních hodnot činí průměr 6,2 tis. Kč. Výskyt extrémně vysokých hodnot ovlivňujících průměrné výsledky je nutné brát v úvahu při interpretaci získaných výsledků. (iii) Vyvolané náklady zahrnují mzdové náklady (45 %), outsourcing (18 %) a náklady na měření a software (37 %). (iv) Respondenti zastupující povinné subjekty jsou většinově spokojeni s přehledností a jednoduchostí systému IRZ, ale domnívají se, že se nejedná o vhodný nástroj k informování široké veřejnosti.