Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision-making?

Realizovat opatření v zemědělství na Jižní Moravě má z ekonomického pohledu smysl.

Abstrakt: Ochrana půdy a udržitelné zemědělství se staly klíčovými tématy společné zemědělské politiky EU. Důraz je kladen na tzv. klimaticky chytré zemědělství, přírodě šetrné technologie a realizaci přírodě blízkých opatření pro ochranu půdy, zadržování vody v krajině apod. Současná zemědělská politika je většinou založena na kvalitativním posouzení současného stavu a dopadů technologií. Ekonomické hodnocení stále chybí, ačkoli dotace a jiné formy finanční podpory jsou poskytovány jak z národních prostředků, tak z fondů Evropské unie. Externality v zemědělství nejen generují společenské náklady a zisky pro současnou generaci, ale také silně ovlivňují budoucí blaho. Cílem článku je představit nově vyvinutý přístup, který umožňuje peněžní hodnocení externalit v zemědělství. Proces peněžního hodnocení znamená zahrnutí a výpočet všech nákladů a přínosů včetně pozitivních a negativních externalit přesahujících pouhé čistě finanční náklady a přínosy. Metodika je založena na modifikované analýze nákladů a přínosů s využitím konceptu ekosystémových služeb. Navržený postup je demonstrován na případové studii Jižní Moravy. Tento region v posledních letech bojuje se suchem, ale jeho zemědělské technologie tomu zatím nejsou přizpůsobeny a vhodná přírodě blízká řešení nejsou implementována. Ekonomická analýza se zaměřuje na posouzení externalit a možných opatření. Pokrývá provozní a investiční náklady; ztráty zisku v důsledku poklesu výroby; a přínosy spočívající zejména v zabránění poklesu poskytování regulačních služeb. Výsledky ukazují, že realizace opatření by měla být vždy upřednostňována bez ohledu na změnu klimatu a snižuje společenské ztráty.

Citace: Macháč, J., Trantinová, M., Zaňková, L. (2020). Externalities in agriculture: How to include their monetary value in decision-making?, International Journal of Environmental Science and Technology, 18 p., doi: https://doi.org/10.1007/s13762-020-02752-7