Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Postup pro peněžní vyčíslení a porovnání nákladů a přínosů zelené a modré infrastruktury

Zelená a modrá infrastruktura přináší obyvatelům, pracujícím i ostatním návštěvníkům měst celou řadu užitků v podobě ekosystémových služeb. Rovněž je schopna efektivně řešit nebo předcházet stále častějším projevům změny klimatu ve městech, jako jsou intenzivní srážky, období sucha nebo vlny veder. Ekonomické hodnocení představuje nástroj ke zvýšení informovanosti o přínosech těchto opatření a současně ekonomický argument potvrzující jejich přínosnost využitelný pro jejich realizaci. Za tímto účelem vyvinul řešitelský tým IEEP Metodiku pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Certifikovaná Metodika obsahuje transparentní postup založený na analýze nákladů a přínosů jednotlivých opatření, včetně příkladu praktické aplikace ekonomického hodnocení.

Certifikovaná metodika je využitelná na úrovni státní správy i samosprávy, dále také pro ostatní zájmové skupiny a občany. Její výstupy a peněžní ocenění prvků zelené a modré infrastruktury mohou sloužit jednak v případě plánování nových veřejných prostor jako jsou náměstí, parky, hřiště, ulice a další, nebo při rozhodování o využití území a budování konkrétních prvků jako jsou zelené střechy a stěny, komunitní zahrady a další.

Citace: Macháč, J., Dubová, L., Louda, J., Hekrle, M., Zaňková, L. et Brabec, J. (2019). Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP).

Ke stažení: ↓ Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech(pdf.)