Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech: Výsledky případových studií realizovaných opatření v ČR

Tato studie prezentuje výsledky hodnocení nákladů a užitků přírodě blízkých opatření na 16 realizovaných opatření z celé České republiky.

Přírodě blízká opatření, jako jsou např. parky, stromy ve městě, zelené střechy a stěny, komunitní zahrady nebo mokřady, patří mezi stále častěji využívaná adaptační opatření měst na změnu klimatu. Přírodě blízká opatření se mimo jiné podílejí na zlepšování místního klimatu, snižování tepelného ostrova města, úsporách energií nebo na lepším hospodaření se srážkovou vodou včetně retence vody a řešení problému s povodněmi. Cílem publikace je poukázat na společenskou přínosnost zelené a modré infrastruktury ve městech a tím nepřímo podpořit tato opatření při rozhodování o jejich realizaci. Tento dokument přináší výsledky z 16 realizovaných opatření z celé České republiky, na kterých byly kvalitativně i kvantitativně hodnoceny náklady a užitky jednotlivých opatření. Pro hodnocení opatření byl využit koncept ekosystémových služeb a řada ekonomických metod včetně analýzy nákladů a užitků (CBA).

Citace: Macháč, J.; Dubová, L.; Louda, J.; Vacková, A. 2018. Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních
opatření ve městech. Výsledky případových studií realizovaných opatření v ČR. Ústí nad Labem: Institut pro
ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) 63 str.

Projekt: TD03000106: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Ke stažení: ↓ Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech (pdf.)