Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe

Proč lidé realizují své aktivity v územích s vysokým povodňovýcm rizikem?

Jak tato rizika vnímají a interpretují?

Je komunitní přístup ke zmírňování povodňových rizik jen teorií?

Jakou roli mohou hrát při zmírňování povodňových rizik starostové obcí?

Jakými společenskými faktory mohou být podmíněny rozdíly v protipovodňových strategiích států?

Jak se do zmírňování povodňových rizik promítají specifika postkomunistických zemí?

Citace: RAŠKA, P., DOSTÁL, P., SIWEK, T. a kol. – AUBRECHTOVÁ, T., BLÁHA, J.D., JELEN, L., KOPÁČEK M., SLAVÍKOVÁ, L., STEHLÍKOVÁ, M. (2018). Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR. 244 s. ISBN: 978-80-7598-167-7.