Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate

Článek ilustruje podcenění evropského odhadu nákladů vyvolaných Směrnicí o středních spalovacích zdrojích na základě přístupu SimTool.

ABSTRAKT: Návrh Směrnice o středních spalovacích zdrojích (MCP Directive) z prosince 2013 byl podroben hodnocení národních vlád. V České republice je směrnicí ovlivněno 6 710 zdrojů, což je zhruba 4,6 % z celkových 143 000 evropských zdrojů.

Článek představuje náš přístup k hodnocení dopadů politiky zvaný SimTool. V podkladové studii pro Evropskou Komisi (AMEC, 2014) byly náklady pro Českou republiku v preferovaném scénáři odhadnuty na 5,9 mil. EUR. Posouzení dopadů na národní úrovni představené v článku odhaduje vyvolané roční náklady návrhu ve výši 61 mil. EUR, tedy zhruba desetkrát vyšší než evropské posouzení dopadů.

Součástí národního posouzení dopadů je i samostatná analýza různých palivových kategorií, které musejí být posuzovány jednotlivě kvůli specifickým vlastnostem a různým možnostem na dosažení stanovených emisních limitů. Během hodnocení dopadů bylo provedeno šetření mezi provozovateli zdrojů, které mělo za cíl zjistit jejich preference a reakce na potenciální přijetí směrnice. Na základě analýzy dat od provozovatelů a konzultace s experty ohledně dostupných technologií byly navrženy technické možnosti na dosažení navrhovaných emisních limitů, a to včetně odhadu provozních a investičních nákladů.

Článek se zaměřuje na český přístup k posouzení dopadů a diskutuje důvody nesouladu mezi evropským odhadem a českou verzí. Dle našeho názoru jsou nepřesnosti evropského posouzení dopadů dány použitím modelů s obecnými nákladovými křivkami na snižování emisí, které nedostatečně odráží realitu. Tento článek dokumentuje nutnost provedení analýzy na lokální úrovni

Citace: Vojáček, O., Sobotka, L., Macháč, J., Žilka, M. (2018). Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews (Vol. 82, pp. 1854-1862). https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119