Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

STUDENTI Z CELÉHO SVĚTA PŘIJEDOU MAPOVAT A HODNOTIT ZELEŇ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 proběhne pod taktovkou Fakulty sociálně ekonomické a Fakulty přírodovědecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Mezinárodní letní škola o integraci konceptu ekosystémových služeb do územního plánování měst. Studenti z celého světa tak budou mapovat zeleň ve vybraných částech Ústí nad Labem.

„Jedná se o první letní školu tohoto typu, kterou organizujeme. Přihláška byla otevřena všem studentům vysokých škol z celého světa bez ohledu na studovaný obor. Jsme velmi mile potěšeni zájmem z řad studentů,“ prozrazuje Ing. Jiří Louda, Ph.D. organizátor Letní školy a řešitel projektu BIDELIN, v rámci kterého se letní škola pořádá a dodává:
„K účasti na letní škole jsme vybrali 23 studentů z 12 zemí světa – mj. z Turecka, Švýcarska, Německa, ale například i z Číny nebo Alžírska.“

Letní škola by měla studenty seznámit s vybranými metodami mapování a hodnocení ekosystémových služeb a naučit je prakticky si je odzkoušet pro vybraná modelová území. „Součástí kurzu nebudou jen teoretické přednášky, důraz klademe zejména na praktickou práci“, komentuje Ing. Jiří Louda, Ph.D. a upřesňuje: „Studenti budou mapovat zeleň ve vybraných lokalitách v Ústí nad Labem. Po analýze zjištěných faktů se budou snažit navrhnout opatření na zlepšení současné situace.“ V rámci Letní školy budou studenti pracovat s metodami pro sběr, kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které byly vyvíjeny v rámci projektu BIDELIN společně s německými partnery.

Teoretická výuka bude probíhat na Katedře geografie PřF UJEP, kde studenti budou pracovat mimo jiné i s geografickými informačními systémy (GIS).
Na organizaci letní školy se kromě FSE UJEP a PřF UJEP podílí také Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech a Anhalt University of Applied Sciences v Bernburgu.

„Spolupráce se spoluorganizátory není náhodná. S oběma institucemi organizujeme již 6 let bilaterální česko-německý kurz zaměřený na podobné téma. Kurz, který probíhá v zimním semestru, je však určen pouze pro studenty UJEP a studenty z Německa,“ objasňuje Ing. Jiří Louda, Ph.D.: „Současná letní škola je otevřena opravdu všem.“

Letní školu s názvem “Integration of ecosystem services into urban planning“ je organizována v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zelenomodré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Plakát k letní škole je možno stáhnout zde.

Kontakt:
Ing. Jiří Louda, Ph.D., louda@ieep.cz, jiri.louda@ujep.cz