Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Zimní a letní škola a energetických systémech v ČR a Rakousku

IEEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 14. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá jako bilaterální zimní a letní škola v Praze a Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Termín: Zimní část kurzu proběhne v Praze od 3. do 7. února 2020. Letní část proběhne od 14. do 19. června 2020 ve Vídni.

Kredity: 6 ECTS (na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“ a jsou za něj přiznávány 4 kredity). Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů. Jejich uznání (mimo FSE UJEP) se řeší obdobně jako kredity získané v rámci Erasmu. Dlouholetá zkušenost ukázala, že kredity byly uznány studentům ze všech zúčastněných univerzit.

Přihláškazde. Uzávěrka přihlášek nejdéle 10. 1. 2020. Přihlášky posílejte na e-mail: zemkova@e-academia.eu

Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši 1 000 Kč (bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery). V rámci kurzu je hrazeno stravné v Praze a Vídni, cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.

Ke stažení:  Plakát 2020