Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Publikace a produkty

KNIHY A STUDIE

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů thumbnail

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Praktický návod pro zpracovatele plánů oblastí povodí jak prostupovat při odůvodnění žádosti o výjimku z důvodu nepřiměřenosti nákladů. Více

Managing Environmental Goods under the Global Change – Approaches and Methods thumbnail

Managing Environmental Goods under the Global Change – Approaches and Methods

Odborná kniha zaměřená na problematiku ekosystémových služeb a způsoby jejich poskytování. Více

Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled thumbnail

Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled

Odborná kniha o teoretické a praktické aplikaci myšlenky udržitelného rozvoje. Více

Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích thumbnail

Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích

Publikace shrnující výhody a nevýhody soukromého a veřejného zajišťování svozu odpadů ve městech. Více

Ekonomie životního prostředí – teorie a politika thumbnail

Ekonomie životního prostředí – teorie a politika

Kniha srovnávající různé teoreticko-ekonomické přístupy k ochraně životního prostředí a využívání přírodních zdrojů. Více

From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe thumbnail

From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe

Odborná kniha zaměřující se na změny ve správě přírodních zdrojů v post-komunistických zemích po roce 1989. Více

Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství thumbnail

Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství

Kniha zabývající se poplatkovými systémy za komunální odpad v obcích České Republiky.  Více

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod thumbnail

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Studie zabývající se vlivem institutu územního hájení na rozvoj obcí.  Více

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti thumbnail

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti

Kniha o souvislostech mezi managementem území a řízení povodňových rizik.  Více

Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení thumbnail

Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení

Kniha klasifikující povodně a povodňové škody přinášející důslednou analýzu státních výdajů na povodně z let 1997 a 2002. Více

VĚDECKÉ ČLÁNKY

The relationship between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic thumbnail

The relationship between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic

Hodnocení konkurenceschopnosti na odpadových trzích na příkladu České Republiky.  Více

Transforming European Water Governance? Participation and River Basin Management under the EU Water Framework Directive in 13 Member States thumbnail

Transforming European Water Governance? Participation and River Basin Management under the EU Water Framework Directive in 13 Member States

Článek srovnávající proces účasti veřejnosti na tvorbě plánů oblastí povodí ve 13 evropských státech. Více

Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs thumbnail

Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs

Článek vyčíslující vyvolané náklady regulace u soukromých subjektů v souvislosti s požadavky hlášení nebezpečných látek do celoevropského registru. Více

Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic thumbnail

Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic

Článek porovnávající přístup k ochraně životního prostředí v českých obcích zapojených do Místní Agendy 21 a obcí mimo tento dobrovolný systém. Více

Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic thumbnail

Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic

Článek diskutující způsoby zpoplatnění komunálního odpadu a jejich vliv na motivace domácností k třídění v kontextu České Republiky. Více

Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic thumbnail

Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic

Článek zabývající se vlivem agro-environmentálních dotacích na rozvoj úpadkových regionů. Více

POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY

Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností thumbnail

Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností

Co motivuje české domácnosti zachytávat srážkovou vodu a jaké faktory hrají roli při uvažování o změnách?  Více

Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami thumbnail

Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami

Článek shrnuje a vyčísluje různé formy užitků, které přináší velkoplošná zeleň obyvatelům měst. Více

Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit? thumbnail

Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit?

Leták laickou formou shrnuje výsledky analýzy nákladové efektivnosti snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík. Více