Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

CE-HEAT: Comprehensive Model of Waste Heat Utilization in CE Regions

Podpora využití potenciálu odpadního tepla k dosažení úspor energie.

Projekt se zaměřuje na využití odpadního tepla, tedy na úspory energie. Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) neumí využít. Jedná se např. o teplo z chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod. Toto teplo však může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Energetické úspory proto představují příležitost jak k úspoře finančních prostředků, tak k ochraně životního prostředí. Jsou i cestou, jak zvýšit naši energetickou bezpečnost. Zaměření projektu a zapojení UJEP navíc logicky vyplývá ze specifických potřeb regionu.
V České republice potenciál úspor v odpadním teple představuje cca 5 PJ. Projekt se zaměří na identifikaci možností využití odpadního tepla v daném území ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami. Jeho výsledkem bude reálná aplikace v podobě pilotního projektu. Cílem projektu je ale také vytvořit systém, který by i po skončení projektu umožnil identifikovat příležitosti k využití odpadního tepla v území například pomocí datových toků v rámci zákonných povinností firem a obcí (např. prostřednictvím územních energetických koncepcí). CE-HEAT též napomůže ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.
Do tohoto tříletého mezinárodního projektu realizovaného v rámci prioritní osy 2 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě je kromě České republiky zapojeno dalších 5 evropských zemí.

Zadavatel:  Interreg Central Europe
Období řešení:  5/2016 – 4/2019
Kontaktní osoba:  Jiří Louda (louda@ieep.cz)
Řešitelský tým:  Jiří Louda, Lenka Zemková, Ondřej Vojáček (NCEU), Jan Brabec (NCEU), Jan Macháč (NCEU)
Ve spolupráci:  Národní centrum energetických úspor (Česká republika),  E-ZAVOD (Slovinsko),  APE FVG – Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (Itálie), Energetski institut Hrvoje Požar (Chorvatsko),  Dravske elektrarne Maribor (Slovinsko), Technologieoffensive Burgenland GmbH (Rakousko), Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (Německo), Poltegor – Instytut (Polsko)
Web projektu: Webová stránka projektu CE-HEAT

Facebook projektu CE-HEAT

Výstupy Odpadní teplo – přehlížený zdroj energie (popularizační článek)