Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

E-klima: Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí

Tvorba e-learningového kurzu zaměřeného na přírodovědné i společenskovědní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické změny a věd o Zemi.

Základním cílem projektu je vytvořit výukový model e-learningových kursů celoživotního vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí (zaměřeno na klima a jeho změnu), a tím přispět ke zkvalitnění a rozšíření množství informací z oblasti ochrany životního prostředí.

Zadavatel:  Ministerstvo životního prostředí České republiky
Období řešení:  2007 – 2010
Kontaktní osoba:  Jiřina Jílková (jirina.jilkova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Jiřina Jílková, Tomáš Kubálek, Jiří Přibil, Pavlína Furgaláková, Šárka Šebková, Sabina Hliněnská, Alena Kováčová
Ve spolupráci:  Univerzita Palackého v Olomouci, Český hydrometeorologický ústav
Výstupy: Webová stránka projektu E-klima
Závěry a využití výstupu / projektu: Pilotní kurs „E-klima“
Ke stažení:  Pokyny pro účastníky kurzu

Přihláška pro zástupce veřejné správyPřihláška pro studenty vysokých škol

Harmonogram pro zástupce veřejné správyHarmonogram pro studenty vysokých škol