Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

TranSust: Politické scénáře přechodu na udržitelné ekonomické struktury

Hodnocení vlivů zavádění politik udržitelného rozvoje na ekonomiky vybraných evropských zemí.

Projekt si kladl za cíl prošetřit různé scénáře vývoje (národní politiky, programy apod.) a jejich význam pro Evropskou strategii udržitelného rozvoje.
V prvním kroku došlo k zdokonalení modelů (makroekonomických) a výzkumných metod v souladu s principy Extended Impact Assessment. Nezbytným nástrojem byla komunikace se všemi klíčovými aktéry na národních úrovních. Byla provedena analýza dosavadního i budoucího vývoje politik a trendů v oblasti udržitelného rozvoje. Pro účely projektu byl vytvořen model citlivosti hypotéz. Na závěr byla formulována doporučení pro tvorbu politik.

Zadavatel:  6. Rámcový program EU
Období řešení:  2006 – 2009
Kontaktní osoba:  Jiřina Jílková (jirina.jilkova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Jiřina Jílková, Sabina Hliněnská, Jiří Louda
Ve spolupráci:  Oesterreichisches Institut fur Wirtschaftsforschung, Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung GmbH, Société de Mathématiques, Appliquées et de Sciences Humaines, Energy Research Centre of the Netherlands, Fondazione Eni Enrico Mattei, Vrije Universiteit Amsterdam, Institute for World Economics, Lodz Institute for Forecasting and Economic Analyses, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Planning and Environmental Policy, University College Dublin, Universitaet Hamburg
Web projektu: Webová stránka projektu