Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku

Mimosemestrální kurz pro české a rakouské studenty podporovaný Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (CZ-AT EEG).

Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG) vznikla v roce 2002 na základě dohody českého ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody a rakouského ministra zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Wilhelma Molterera. Ve skupině působí přední (zejména akademičtí) odborníci z oblasti energetiky, ekonomie a energetické politiky.
Posláním této expertní skupiny je podpora veřejné diskuse v širším okruhu českých a rakouských odborníků o otázkách vztahu energie, životního prostředí a společnosti. Pro tento účel skupina předkládá témata inovativní energetické politiky, organizuje společné semináře, pořádá diskuse, připravuje letní školy a vzdělávací kurzy na vysokých školách a univerzitách, zpracovává odborné studie, vydává publikace a vyvíjí další aktivity. Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku je mimosemestrálním kurzem organizovaným napříč českými a rakouskými vysokými školami, kterého se každoročně účastní 10 českých a 10 rakouských studentů. Kurz zahrnuje přednášky, exkurze a bilaterální spolupráci studentů v česko-rakouských dvojicích nad zvoleným projektem. Více o aktuálních informacích týkajících se zimní a letní školy zde.

Zadavatel:  AKTION Česká republika – Rakousko
Období řešení:  průběžně / každoročně
Kontaktní osoba:  Lenka Zemková, e-mail: zemkova@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jiří Louda, Lenka Zemková
Ve spolupráci:  Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG)
Web projektu: http://www.ieep.cz/energie-a-spolecnost/