Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje

Jaký je optimální vztah mezi politikou ochrany životního prostřed, regionální politikou a politikou územního rozvoje (na příkladu Místní Agendy 21)?

Hlavní smysl tohoto projektu spočívá v provedení podrobné analýzy teoretických aspektů využívání přírodních zdrojů pro účely rozvoje regionů. Ve stávající odborné literatuře jsou přírodní zdroje považovány za jeden z faktorů regionálního rozvoje, který je v čase variabilní (mezi další faktory patří infrastruktura, lidské zdroje a kapitál). Jakou roli tedy hrají jednotlivé složky životního prostředí a přírodní zdroje v rozvoji regionů ČR? Přírodní zdroje společně s jejich mírou využívání mohou být výrazným potenciálem, ale zároveň i limitujícím faktorem dalšího rozvoje příslušných regionů.Mezi klíčové aktivity projektu lze zařadit – analýzu teoretických přístupů k využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v kontextu teorií regionálního rozvoje, a analýza dosavadních zkušeností s touto problematikou ve vybraných regionech ČR. Na základě dvou vstupních teoreticko-metodologických analýz bude provedeno zhodnocení podmínek v ČR s důrazem na vymezení specifik využívání přírodních zdrojů v jednotlivých krajích. Na základě doplňující a komplementární analýzy vymezení využívání přírodních zdrojů v hospodářských politikách ČR bude sestavena matice výhod a nevýhod využívání přírodních zdrojů s poukazem na regionální aspekty ČR.

Zadavatel:  Grantová agentura ČR
Období řešení:  1/2009–12/2010
Kontaktní osoba:  Jan Slavík, e-mail: slavik@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jan Slavík, Martin Pělucha, Viktor Květoň, Jitka Šeflová, Alena Hadrabová
Výstupy: Květoň V., Louda J., Slavík J. (2014): Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic. European Planning Studies 22(3):515-536
Ke stažení:  K dispozici u vydavatele: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654313.2012.753994