Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady)

Lze efektivněji naplnit cíle regulace nakládání s obalovými odpady v konkurenčním nebo monopolním prostředí?

Očekávaný nedostatek kapacit na ukládání odpadu na skládky (resp. kapacit na odstraňování odpadu vůbec) vedl k přijetí směrnice o obalech, která vstoupila v platnost v prosinci 1994. Členské země Evropské unie jsou povinny dosáhnout velice přísných kvót na recyklaci a využití obalových odpadů. Splnění tzv. „odpovědnosti výrobce“ jako legislativní povinnosti (sběr a recyklace obalů) je možné dosáhnout prostřednictvím účasti na kolektivním systému (ve většině členských zemí EU se jedná o tzv. zelený bod), který je organizován jednou nebo více autorizovanými společnostmi. Výzkum se proto zaměří na současnou diskusi o ekologické účinnosti a efektivnosti environmentální regulace v rámci monopolní resp. konkurenční tržní struktury, jež probíhá na úrovni Evropské unie. Této diskuse se účastní řada zájmových skupin (např. Evropská komise, PRO Europe). Z uvedené diskuse je patrná absence ekonomické analýzy – efekty konkurenčního prostředí na trhu v odpadovém hospodářství (nebo v životním prostředí obecně) se analyzují pouze marginálně a dopady konkurence mezi autorizovanými společnostmi se neanalyzují vůbec.

Zadavatel:  Grantová agentura ČR
Období řešení:  1/2010–12/2011
Kontaktní osoba:  Jan Slavík, e-mail: slavik@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jan Slavík, Jitka Šeflová, Martin Ždímal, Josef Šíma
Výstupy: Slavík J., Pavel J. (2013): Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic. Resources Conservation and Recycling 70: 68–77. 
Ke stažení:  K dispozici u vydavatele:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344912001747