Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Ekonomická analýza zamýšleného systému zálohování nápojových obalů v České republice

Vyhodnocení ekonomických aspektů zavedení systému záloh na vybrané nápojové obaly (PET, plechovky) v podmínkách České republiky.

Základními cíli projektu jsou analýzy nákladů a příjmů zavedení zálohového systému nápojových obalů (nápojové PET lahve a nápojové plechovky) s cílem 80% (variantně 85% a 90%) recyklace jejich celkového množství. Studie dále obsahuje odhad dopadu zavedení systému do konečné ceny pro spotřebitele a vliv zavedení zálohování nápojových obalů na náklady a příjmy existujícího tříděného sběru dotčených komodit (zejména plasty). Cílem analýz je rovněž postihnout dopad na navrhovaného nástroje na volně pohozený odpad v prostředí. Česká republika stojí v současné době před rozhodnutím, zda implementovat zálohy na jednocestné nápojové obaly (PET lahve a plechovky) do nástrojového mixu politiky nakládání s odpady. Předkládaná studie se zabývá především otázkou, jaké příjmy a náklady by takový systém v podmínkách České republiky generoval a kdo by v reálné ekonomice byl jejich nositelem.
Tato studie se nezabývá analýzou teoretických aspektů pro a proti implementaci systému záloh, které je možné (v převážně zahraničních studiích z minulých let) definovat, ale pouze a jen analýzou příjmů a nákladů tohoto systému. Při formulaci jednotlivých prvků a parametrů systému záloh v České republice se vychází z tzv. švédského modelu záloh. Součástí analýzy je i vyhodnocení nákladů související s čištěním veřejných prostranství od odpadu, který tvoří littering (volně pohozený odpad).

Zadavatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení:  2008
Kontaktní osoba:  Ing. Jitka Šeflová
Řešitelský tým:  Jiřina Jílková, Jitka Šeflová, Monika Přibylová, Jana Matějovská