Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Jak mohou socioekonomické indikátory obcí pomoci při rozhodování o vhodnosti režimu územního hájení v konkrétním území?

„Režim územního hájení výhledových lokalit pro stavbu vodních nádrží se uplatňuje, aby nedocházelo k nadměrnému socioekonomickému rozvoji území, které může být potenciálně zaplaveno. Otázkou je kolik takových území je vhodné ustanovit a jakým způsobem komunikovat územní hájení s lidmi, kterých se přímo týká.
Cílem zakázky pro Ministerstvo zemědělství ČR bylo vytvoření databáze socioekonomických indikátorů pro obce zasažené územním hájením, ověření vazby mezi režimem hájení a mírou rozvoje obce v čase (na základě analýzy historických lokalit územního hájení) a návrh metodiky pro posouzení vhodnosti jednotlivých navrhovaných lokalit hájení z hlediska územního rozvoje potenciálně „postižených“ obcí.

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Období řešení: 2007
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Jiřina Jílková, Viktor Květoň, Lenka Slavíková
Výstupy: Jílková J., Květoň V., Slavíková L. (2007): Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod, Praha.
Ke stažení: Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (pdf)

 

Závěry a využití výstupu / projektu Podklady pro rozhodování státní správy o počtu hájených lokalit.