Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

EcoEval: Hospodářský rozvoj v souvislosti s ekonomickou evaluací životního prostředí v německo-českém pohraničí

Jak dobrý stav vodních toků v regionu ovlivňuje cestovní ruch a jaký skýtá potenciál pro jeho rozvoj?

Kvalitní přírodní zdroje (a jejich estetická hodnota) ovlivňují potenciál přírodě blízkého cestovního ruchu v regionu. Tuto vazbu je však obtížné ekonomicky postihnout a prokázat. Cílem česko-německého přeshraničního projektu bylo zabývat se způsoby ocenění estetických hodnot přírodních zdrojů (konkrétně vodních toků) a podpořit tak iniciativy obcí v tomto regionu zpracováním a prezentací případových studií.

Zadavatel: INTERREG IIIA
Období řešení: 2/2007–7/2008
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Robert Holländer, Zuzana Khendriche Trhlínová, Hana Švejdarová, Andreas Bohne, Linda Kochmann, Jan Slavík, Lenka Slavíková
Ve spolupráci: Univerzita v Lipsku
Ke stažení: Dokumenty:
Česko-německá databáze – studie kontingentního hodnocení ve střední a východní Evropě (pdf)
Přírodní zdroje a turismus v Euroregionu Elbe/Labe – česky (pdf)
Přírodní zdroje a turismus v Euroregionu Elbe/Labe – německy (pdf)
Prezentace:
Holländer, Robert: Economic Evaluation in EU Water Framework Directive (pdf)
Khendriche Trhlínová, Zuzana: Economics of tourism (pdf)
Švejdarová Hana- The Economic value of the cultural landscape (pdf)
Web projektu Webová stránka projektu
Závěry a využití výstupu / projektu: Databáze a případové studie pro obce (Pirna, Děčín), bilaterální studenstký kurz