Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Efektivní komunikace mezi městem a veřejností při realizaci opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou

Projekt se zaměřuje na potřeby samospráv ve věci komunikace opatření souvisejících s hospodařením s dešťovou vodou (HDV), jako je např. výsadba zeleně, realizace propustných povrchů, šetrná údržba zeleně, budování zelených střecha a stěn a další.

Dobrá komunikace mezi městem a veřejností je základním předpokladem pro efektivní plánování, vyšší prosaditelnost i lepší pochopení smyslu konkrétních opatření. V praxi však pro zapojení veřejnosti do plánování a realizace opatření HDV nadále existuje řada bariér. To se projevuje mimo jiné v tom, že veřejnost není dostatečně informována a ztotožněna se smyslem konkrétních opatření. Zároveň některá města nedisponují dostatečnými kapacitami pro tvorbu srozumitelného obsahu tak, aby veřejnost zaujal a poučil. Častým výsledkem je poté zakonzervování stávajících nevyhovujících způsobů jak komunikace, tak ale i samotného nakládání s dešťovou vodou.

V rámci řešení projektu ´Obce mluví o vodě´ proto mimo jiné dojde ke zjištění potřeb obcí pro lepší komunikaci opatření HDV a testování účinnosti komunikačních možností ve vztahu ke konkrétním opatřením a konkrétním cílovým skupinám veřejnosti.

Projekt je založen na propojení řešitelů z různých oborů (sociologie, ekonomie, marketing, veřejná správa, urbanismus). Řešitelský tým IEEP v tomto projektu navazuje na předchozí řešené projekty, které se zabývaly zelenou a modrou infrastrukturou (viz Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury) a hospodaření s dešťovou vodou (viz metodika VODA VE MĚSTĚ).

.

Zadavatel: Technologická agentura ČR (TL05000674)
Období řešení: 05/2021 – 12/2023
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@ieep.cz
Řešitelský tým: Lucie Povolná, Jan Macháč, Marek Hekrle
Ve spolupráci: UJEP FSE (hlavní řešitel) a ČVUT UCEEB (další účastník)
Výstupy: Hlavním výstupem projektu budou pravidla a postupy pro komunikaci vybraných opatření HDV mezi místní samosprávou a veřejností