Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

DeMaRisk: Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita

Co ovlivňuje připravenost jednotlivců a organizací na zvládání přírodních katastrof?

Ekologické katastrofy významně zasahují do fungování současné společnosti. Intenzita jejich dopadů je přímo úměrná tomu, do jaké míry se společnost dokáže na nečekané události připravit (adaptovat). To záleží mimo jiné na tom, jak si jednotlivci a organizace dokáží připustit existenci různých rizik a jak na ně dokáží reagovat. Projekt zkoumá mechanismy, jimiž se různí aktéři učí zmírňovat přírodní a technologická rizika. Je interdisciplinárně zaměřen – sdružuje sociology, ekonomy, přírodovědce a geografy – a aplikuje víceúrovňový metodologický přístup.

Zadavatel: Grantová agentura ČR (nositelem projektu je Přírodovědecká fakulta UJEP)
Období řešení: 1/2016–12/2018
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Pavel Raška, Lenka Slavíková, Jan D. Bláha
Ve spolupráci: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Výstupy: RAŠKA, P., DOSTÁL, P., SIWEK, T. a kol. – AUBRECHTOVÁ, T., BLÁHA, J.D., JELEN, L., KOPÁČEK M., SLAVÍKOVÁ,L., STEHLÍKOVÁ, M. (2018). Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR. 244 s. ISBN: 978-80-7598-167-7.
Ke stažení:
Web projektu: Webová stránka projektu