Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Konference o vysokorychlostní trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

 

 

 

 

Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Jaká rizika může mít výstavba vysokorychlostní trati pro podzemní vody?

Těmito a mnoha podobnými otázkami se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR konaná ve dne 25. 10. 2018 v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejím předmětem byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu.

Konference představila dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu. Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ uvedl Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., z UJEP v rámci svého příspěvku.

Konference se uskutečnila v rámci česko-saského projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Newsletter 10/2018

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů nyní v podobě pravidelného NEWSLETTERU!

Studentský kurz o ekosystémových službách

 

 

 

 

V pořadí již 6. ročník studentského kurzu, který se tentokrát zaměřil na Identifikaci a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně se uskutečnil druhý říjnový týden na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tento mezinárodní kurz pro české a německé studenty organizuje IEEP z ústecké univerzity spolu s Leibnizovým institutem pro ekologický a územní rozvoj (IÖR). V rámci třídenního kurzu se účastníci ve vybraných lokalitách v Děčíně (Mariánská louka a Kvádrberk) naučili mapovat zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem podrobného mapování je zhodnocení a vyčíslení ekosystémových služeb, které tyto oblasti poskytují. Ekosystémové služby představují všechny užitky, které lidem  ekosystémy poskytují a přispívají tak k jejich blahobytu.

V následujících měsících budou studenti v česko-německých skupinách pracovat na společném projektu, v rámci kterého tyto jednotlivé zelené a modré plochy v Děčíně pomocí naučených metod ohodnotí. Průběžné výsledky budou představeny již v listopadu na setkání v Drážďanech v Leibnizovým institutu pro ekologický a územní rozvoj (IÖR).

Kurz je pořádán v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

 

Zveme vás na mezinárodní konferenci o politice energetické účinnosti pro střední Evropu (26. 11. 2018 v Praze)

Zveme vás na mezinárodní konferenci Energy efficiency policies toward 2030 – opportunities and challenges for Central Europe, kterou pořádáme spolu s ČVUT a Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku. Konference proběhne 26. listopadu 2018 v How2Base Hall v centru Prahy (Římská 20, Praha 2).

Na konferenci vystoupí celá řada významných odborníků jak z akademické sféry, tak z veřejné správy. Mimo jiné pan Václav Bartuška (zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti), pan Jean-Christophe Füeg (velvyslanec a ředitel sekce mezinárodních energetických záležitostí švýcarského federálního úřadu pro energetiku), pan Günter Pauritsch (vedoucí centra energetické ekonomiky rakouské energetické agentury) nebo pan Peter Drotár (hlavní státní rádce sekce energetiky slovenského ministerstva hospodářství).

Kapacita konference je omezená! Přihlašovat se můžete již nyní, nejpozději však do 15. 11. 2018 prostřednictvím e-mailu: precechtel@e-academia.eu.

Podrobný program konference zde.

 

Sledujte s námi 20. 6. IWRA webinar: How land matters for flood risk management?

Ve středu 20. 6. od 13:00 (CET) proběhne on-line přenos diskusního panelu z mezinárodního setkání v Rize (Litva) s tématikou dostupnosti půdy pro povodňové rozlivy (více o COST akci LAND4FLOOD zde). 

Webinar organizuje a zaštiťuje International Water Resources Association (IWRA). Jedním z panelistů je Lenka Slavíková, výkonná ředitelka IEEP. Více o webináři zde

NEWSLETTER 1/2018

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů nyní v podobě pravidelného NEWSLETTERU!