Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Zveme Vás na online diskusní seminář „Building back better: Financing the transition towards low-carbon economy“ 9.12.2020

Evropská unie chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, což vyvolalo intenzivní diskusi o zpřísnění klimatických cílů do roku 2030. Zejména v zemích střední Evropy toto téma v současnosti silně rezonuje. Během semináře bude diskutováno, jak se země střední Evropy dívají na zpřísnění emisních limitů – vnímají to jako ohrožení nebo jako příležitost? Druhý panel přinese diskusi o cestách k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství – jaké nástroje potřebujeme k překonání strukturálních výzev a překážek?

Kdy: 9.12.2020 od 16:00

Kde: online (ZOOM)

Registrace: https://tinyurl.com/yyvvtmx6

Jazyk: Angličtina

V první sekci „Raising the greenhouse gas emissions target ambition: national positions“ vystoupí jako panelisté Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni, Stefan Schleicher z Univerzity v Grazu, Adéla Denková z Asociace pro mezinárodni otázky a Tomáš Smejkal z Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci druhé sekce „Strategy to financing the transition to low carbon economy“ budou panelisty Amela Ajanovic z Technické univerzity ve Vídni, Nathalie Binet z Pražské pobočky Evropské investiční banky, Agris Kamenders z Technické univerzity v Rize a David Rusnok z německé organizace Climate & Company.

Seminář porada Česko-rakouská expertní skupina pro energetiku (CZ-AT EEG) ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni, ČVUT a UJEP.

Podrobný program diskusního semináře naleznete zde.

Účast na akci je bezplatná.

NEWSLETTER 1/2020

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů v podobě pravidelného NEWSLETTERU!

Rok 2020 byl úrodný na prestižní mezinárodní publikace.

Tým IEEP publikoval několik článků ve významných mezinárodních časopisech:

Brůhová Foltýnová, H., Vejchodská, E., Rybová, K., & Květoň, V. (2020). Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D, 87, https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102465

Macháč, J., Brabec, J., & Vojáček, O. (2020). Development and Implementation of the Concept of Disproportionate Costs in Water Management in Central Europe in the Light of the EU WFD. Water Alternatives, 13(3), 3

 

Komentujeme sucho pro Český rozhlas

Aktuální téma sucha v krajině komentovala pro Český rozhlas Sever naše kolegyně a předsedkyně iniciativi LAND4FLOOD Lenka Slavíková. Jaké jsou příčiny a možná řešení sucha v krajině si můžete posledchnout zde.

 

Zveme Vás na workshop Les – voda – zemědělství ve vzájemných vazbách: 11.3.2020

Zveme Vás na odborný workshop Les – voda – zemědělství ve vzájemných vazbách: současnost a výzvy pro budoucnost
 
Jaké jsou vazby mezi lesy, vodou a zemědělskou půdou? Vybrané aspekty budou představeny a diskutovány na workshopu ve vazbě na jejich využití pro zlepšení kvality životního prostředí. Vedle Česko-Norských zkušeností bude kladen důraz na erozi a kvalitu vody. Smyslem workshopu je také podpora intenzivnější spolupráce mezi Českem a Norskem vč. úvah o konkrétní projektové spolupráci. Na workshop je proto zvána odborná veřejnost se zájmem o toto téma.
 
Kdy: 11.3.2020 od 16:00
Kde: Fakulta sociálně ekonomická UJEP    Moskevská 54, Ústí n/L, místnost 010 (suterén)
Jazyk: Angličtina
Přihlášky: do 4.3.2020 mailem na louda@ieep.cz
 

Na workshopu vystoupí:

Dr. Åsgeir R. Almås, prof. Trond Børresen a Dr. Tore Krogstad (Norwegian University of Life Sciences) a představí norské přístupy k omezování eroze zemědělské půdy a strategie pro snížení odtoku fosforu ze zemědělské půdy.

Dále vystoupí: Dr. Kateřina Macháčová (Ústav výzkumu globální změny, AV ČR), doc. Josef Trögl (Fakulta životního prostředí, UJEP), Mgr. Martin Dolejš (Přírodovědecká fakulta, UJEP); Dr. Jan Macháč a Dr. Jiří Louda (Fakulta sociálně ekonomická, UJEP).

 
Pozvánka ke stažení zde.

Závěrečná konference k vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

 

 

 

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ PRAHA – DRÁŽĎANY PŘISPĚJE K ROZVOJI REGIONU

Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Jaké další přínosy může výstavba vysokorychlostní tratě regionu přinést?

 

Asi 130 zástupců státní správy, regionů, obcí, výzkumných institucí i soukromých firem se přišlo seznámit s výsledky projektu přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českem.

 

Projektoví partneři konferencí v německém Freibergu završili tříletou spolupráci, kterou shrnuli v krátkých tematických blocích zaměřených na dopravní, socioekonomickou, ale i geologickou stránku výstavby a následného provozu plánované vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďanami. V průběhu prací bylo důkladně zmapováno komplikované geologické podloží, které se nachází v prostoru budoucích tunelů, jimiž trať povede v úsecích pod Krušnými horami a Českým středohořím. Stavba byla rovněž zhodnocena z hlediska širších vazeb na systémy veřejné dopravy a administrativní náležitosti spojené s procesy územního plánování na české i saské straně.

 

Tým z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je autorem studie zkoumající možné společenské i hospodářské dopady připravované trati. Ostatně i vy jste se možná zapojili do dotazníkových šetření zjišťujících, jaký by mohl být v budoucnu o vysokorychlostní trať zájem.

 

Na základě výsledků můžeme odhadovat, že při polovičním zkrácení cestovní doby a zachování srovnatelných cen by mohlo dojít k nárůstu počtu cestujících o více než polovinu,“ shrnuje Jan Píša z ústecké univerzity.

 

Značné přínosy lze očekávat zejména v blízkosti budoucích zastávek, odkud bude podstatně zlepšená dopravní dostupnost, a navíc dojde k výraznému zatraktivnění prostoru v okolí nádraží, kde mohou vznikat komerční prostory pro nejrůznější služby od běžných obchodů, po kanceláře významných firem.

 

Největší prospěchz vysokorychlostního vlaku může mít Ústí nad Labem, pro které vybudování jeho stanice bude znamenat nejen lepší spojení do Prahy, Drážďan a vzdálenějších měst, ale také příležitost pro oživení městského centra, vytvoření nových pracovních míst a zastavení odlivu vzdělaných obyvatel. Geograf Vladan Hruška (UJEP) upozorňuje však na fakt, že železnice sama o sobě region nespasí: „Vybudování zastávky vysokorychlostního vlaku představuje pro město a jeho okolí velký potenciál, pozitivní změny však nepřijdou automaticky. Je potřeba, aby se klíčoví aktéři v regionu v čele s městem Ústí nad Labem na projekt dobře připravili a ukotvili ho do svých strategií.“

 

Dle aktuálních odhadů by se první cestující vysokorychlostním vlakem na této trase mohli svézt kolem roku 2035.

 

Projekt je realizován v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaném Evropskou unií. Jeho lídrem je Správa železnic. Univerzita J. E Purkyně v Ústí nad Labem je spolu s Českou geologickou službou jedním z českých partnerů.

 

Zimní a letní škola a energetických systémech v ČR a Rakousku

IEEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 14. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá jako bilaterální zimní a letní škola v Praze a Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Termín: Zimní část kurzu proběhne v Praze od 3. do 7. února 2020. Letní část proběhne od 14. do 19. června 2020 ve Vídni.

Kredity: 6 ECTS (na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“ a jsou za něj přiznávány 4 kredity). Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů. Jejich uznání (mimo FSE UJEP) se řeší obdobně jako kredity získané v rámci Erasmu. Dlouholetá zkušenost ukázala, že kredity byly uznány studentům ze všech zúčastněných univerzit.

Přihláškazde. Uzávěrka přihlášek nejdéle 10. 1. 2020. Přihlášky posílejte na e-mail: zemkova@e-academia.eu

Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši 1 000 Kč (bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery). V rámci kurzu je hrazeno stravné v Praze a Vídni, cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.

Ke stažení:  Plakát 2020

 

 

Spolupořádáme CZECH ENVI THESIS

page1image392 page1image560 page1image728

S FINALISTY PRVNÍHO ROČNÍKU O NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKOU PRÁCI NA TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BUDE DISKUTOVAT ONDŘEJ VETCHÝ

První ročník celonárodní soutěže o nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí se chýlí ke konci a soutěž zná svéfinalisty!

Finálové kolo bude veřejně k vidění 27. 11. v Ústí nad Labem. Pět nejlepších studentů bojující za přírodu zde představí své práce a bude je obhajovat před širokou veřejností a předními českými odborníky. Zvídavéi nenadálé dotazy můžeme očekávat od vědecké rady, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo předsedkyně Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní raděvlády Jiřina Jílková.

Cílem každého autora tak bude přesvědčit přítomné o tom, že jeho přístup a řešení bylo nejpřínosnější. Jaká z prací, která do finálového kolapostoupila v konkurenci více než dvou desítek přihlášených prací z 21přihlášených, získá titul té nejlepší? Kdo obstojí?

Ve finále jsou práce zabývající se společenskovědními aspekty životního prostředí. Do druhého kola postoupily práce řešící využívání šedé vody, agrolesnictví jako účinným nástrojem pro boj sucha, kvalitu života a životního prostředí v Turnově, globalizaci a její vztah k udržitelnosti atéma jednorázového plastu a vliv sociálních sítích na jeho spotřebu. Práce a jednotliví autoři se budou v následujících dnech představovat na FB stránce soutěže.

Téma životního prostředí přijde na přetřes i v rámci pódiové diskuse finalistů s hercem Ondřejem Vetchým. Co můžeme dělat jako jednotlivci? Jak se staví autoři k iniciativě Fridays for future? Co by doporučili politikům? Nebo jaké herce by autoři nejlepších prací obsadili do filmu, kdyby měli možnost na téma své práce takový film natočit? Obdobné vážné i neformální otázky budou náplní hodinové debaty Ondry Vetchého, zatímco vědecká rada bude rozhodovat o absolutním vítězi prvního ročníku.

V rámci vyhlášení výsledků se dozvíme, která z prací byla letos nejlepší.Její autor získá prestižní titul vítěze Czech Envi Thesis. Tři nejúspěšnější autoři si odnesou výhru ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. Všichni finalisté pak vedle získaných zkušeností budou mít možnost se zúčastnit pro ně uspořádaného mediálního školení s Davidem Vaníčkem poskytnutého partnerem soutěže společností Vodafone. V rámci vyhlášení budou ceny předávat zástupci univerzity spolu se zástupci partnerů soutěže.

Přijďte se sami dozvědět něco nového o environmentálních problémecha jejich řešeních a zjistit, zda titul nejlepší práce zůstane v Ústí nad Labem nebo poputuje do Prahy, Brna či jiného města.

Soutěž Czech Envi Thesis, za podpory hlavního partnera Vodafone, jeorganizována Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Soutěž je organizována pod záštitou ministra životního prostředí

Richarda Brabce.

page2image8088

Finálové kolo se uskuteční 27. 11. 2019 na Univerzitě J. E. Purkyně

Červená aula, Multifunkční centrum Kapsusu UJEP (Pasteurova 1)
v Ústí nad Labem od 14:00 hodin.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

https://czechenvithesis.cz

page2image8256@czechenvithesis

page2image8424 czechenvithesis@gmail.com

page2image8752 studenti_proprirodu

page2image8920