Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Energie & společnost

IEEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 16. ročník úspěšné interdisciplinární bilaterální školy o energetických systémech v ČR a Rakousku.

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití.

Kurz probíhá jako bilaterální jarní a letní škola. Jarní část proběhne v online prostředí, letní část (pokud to epidemiologická situace dovolí) ve Vídni.. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů z různých univerzit v obou zemích. Vedle absolvování přímé výuky (a exkurzí v případě presenční formy výuky) studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce.

Termín: Jarní část kurzu proběhne v online prostředí od 28. do 30. dubna 2021 . Letní část proběhne ve dnech 28.6.-2.7.2021 ve Vídni (v případě nepříznivé epidemiologické situace rovněž online).

Kredity: 6 ECTS Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti certifikát s počtem kreditů. Jejich uznání (mimo FSE UJEP) se řeší obdobně jako kredity získané v rámci Erasmu. Dlouholetá zkušenost ukázala, že kredity byly uznány studentům ze všech zúčastněných univerzit. Na (FSE) UJEP je kurz veden pro zkratkou X0002 „Energie a společnost“ a jsou za něj přiznávány 4 kredity).

Přihláškazde.Uzávěrka přihlášek nejdéle 14.4.2021 Přihlášky posílejte na e-mail: simunek@ieep.cz

Další požadavky: Studenti by měli mít za sebou minimálně 2 roky studia (pouze doporučení), hradí motivační poplatek ve výši  500 Kč (bude vybírán pouze v případě, že bude výuka letní části uskutečněna v presenční formě. Tento poplatek bude použit na financování společných studentských akcí s rakouskými partnery). V rámci kurzu je hrazeno stravné a cestovné do Vídně a ubytování ve Vídni.

Ke stažení: Plakát 2021