Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Evropská dohoda – Převstupní strategie: Ekonomické dopady implementace legislativy pro aproximaci s legislativou Evropské unie v oblasti životního prostředí – Přípravná studie: OVZDUŠÍ

Ekonomická a právní analýza dopadů přibližování se legislativě EU v oblasti životního prostředí.

Obecným cílem řešeného projektu bylo vypracovat předběžný odhad ekonomických a finančních dopadů implementace právních norem ES v ochraně ovzduší a vytvořit výchozí základnu pro detailnější následnou studii. V rámci projektu došlo dále k srovnání právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany ovzduší a míře přibližování české legislativy vůči legislativě EU. V návaznosti na to byly odhadnuty základní a dodatečné náklady implementace české legislativy v souvislosti s aproximací k příslušné legislativě EU. Tento odhad zahrnoval úvahu o nutných změnách v oblasti institucí, řízení, prosazování předpisů a monitoringu (včetně příslušných investičních a provozních nákladů).

Zadavatel:  Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení:  1997–1998
Kontaktní osoba:  Jiřina Jílková (jirina.jilkova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Jiřina Jílková, Václav Červenka, Milan Damohorský, Zdeněk Štěpánek

Výstupním materiálem byla analýza ekonomických a právních dopadů přijetí evropské legislativy na ochranu atmosféry. Dále byl na základě předchozích výstupů určen nutný rozsah aktivit, časové schéma a požadovaný rozpočet pro další studie, které bude Ministerstvo životního prostředí považovat za nutné pro vypracování detailní strategie aproximace v oblasti ochrany ovzduší, na základě detailnějších úvah o ekonomických a finančních dopadech.