Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce

Pilotní využití konceptu ekosystémových služeb k podpoře podnikání firem na regionální úrovni a optimalizace jejich vlivu na životní prostředí.

Projekt navazuje na projekt Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce tvorby hodnoty a prohlubuje analýzu současného využívání a potenciálu budoucího využití konceptu ekosystémových služeb, tentokrát se zaměřením především podnikatelský sektor (zejména na potravinářství, zemědělství, lesnictví, turismus a včelařství). V rámci projektu je prováděn výzkum firem v pohraničním regionu (se zaměřením na Ústecký a Liberecký kraj) s cílem identifikovat jak vybrané ekonomické sektory, tak konkrétní podniky, kde bude možné uplatnit koncept ekosystémových služeb v rámci standardních aktivit těchto podniků. Širším cílem tohoto projektu je (v modelových firmách) integrovat systém indikátorů sledujících kvalitu biodiverzity a toku ekosystémových služeb a využít těchto indikátorů jak pro ochranu přírody resp. biodiverzity, tak pro zvyšování přidané hodnoty výstupů jednotlivých firem. Výzkum v rámci projektu bude rovněž zaměřen na analýzu potenciálu přeshraniční spolupráce subjektů pro zvyšování přidané hodnoty firemních výstupů. Na projektu se podílejí experti z Polska, Saska a ČR.

Zadavatel:  Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Období řešení:  2015–2017
Kontaktní osoba:  Jiří Louda, e-mail: louda@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jiří Louda, Lenka Dubová
Ve spolupráci:  NETSCI Prof. Dr. Matthias Kramer GmbH
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
Leibnitz Universität Hannover
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
International Meeting Center St. Marienthal
Wrocław University of Economics (Faculty of Economy, Management and Tourism in Jelenia Góra)