Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Biodiverzita, ekosystémové služby a regionální řetězce tvorby hodnoty

Analýza dosavadních zkušeností s využíváním konceptu ekosystémových služeb v akademické i politické sféře v podmínkách ČR.

Projekt je zaměřen na popis aktuálního stavu poznání problematiky ekosystémových služeb a biodiverzity v České republice a její využití v praktické environmentální politice. Akcent byl kladen na analýzu dosavadních zkušeností s managementem ekosystémových služeb v ČR jak na akademické úrovni (publikované odborné články a monografie, realizované projekty), tak na politické úrovni (jaké politické strategické dokumenty týkající se biodiverzity a ekosystémových služeb v ČR existují, jaké podpůrné programy atd.). Širším cílem projektu byla identifikace přínosů a příležitostí, které koncept ekosystémových služeb může přinést ekonomice na regionální úrovni. V rámci projektu se jednalo o trilaterální česko-polsko-saskou spolupráci.

Zadavatel:  Verein für Internationales und Interdisziplinäres Management e. V.
Období řešení:  2015
Kontaktní osoba:  Jiří Louda, e-mail: louda@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jiří Louda
Ve spolupráci:  NETSCI Prof. Dr. Matthias Kramer GmbH
Wrocław University of Economics (Faculty of Economy, Management and Tourism in Jelenia Góra)