Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS

Praktický nástroj určený zejména starostům pro posouzení dopadů nových obnovitelných zdrojů energie.

Stále více starostů stojí před rozhodnutím, zda podporovat výstavbu konkrétních obnovitelných zdrojů energie (OZE) na území obce či v její bezprostřední blízkosti. Certifikovaná metodika má samosprávám i dalším uživatelům pomoci získat na základě jednoduché analýzy základní představu, co daný zdroj obci/mikroregionu přinese. Směrnice Evropské unie stanovila cíl dosáhnout 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na konečné spotřebě do roku 2020, přičemž se Česká republika zavázala dosáhnout 13% podílu na národní úrovni, v dalších letech se má podíl ještě navyšovat. Tyto skutečnosti mají za následek zvýšenou poptávku po OZE a podporu budování a provozu OZE ze strany státu. Lze tedy očekávat další budování OZE.

Navrhovaná metodika se zaměřuje na hodnocení dopadů výstavby a provozu OZE na území obcí/mikroregionu. Hodnocení OZE je založeno na multikriteriální analýze, která uvažuje všechny běžné typy dopadů (např. zaměstnanost, HDP, hluk atd.) a pomocí vah je převádí na celkové ohodnocení dopadu výstavby OZE.

Citace: Macháč J. a kol. (2018): Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku.

Projekt: QK1710307 Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

Ke stažení: ↓ Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a životní prostředí mikroregionu / MAS (pdf.)

Příloha č. 2 (excel)