Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany

Výzkum iniciativ, opatření a problémů malých obcí, které jsou pravidelně postihovány bleskovými povodněmi.

V České republice je mnoho projektů, které se zabývají velkými povodněmi z let 1997, 2002, 2006. Problematika bleskových povodní, které každoročně poskytují více jak 60 míst v celé ČR není dostatečně akcentována. Cílem výzkumného projektu bylo zabývat se strategiemi zvládání povodňových rizik v malých obcích, které jsou bleskovým povodním opakovaně vystaveny.

Zadavatel: Grantová agentura ČR
Období řešení: 1/2005–12/2006
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Lenka Slavíková, Jiřina Jílková, Pavel Hromádka
Výstupy: Čamrová L., Jílková J. (2006): Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti. Eurolex Bohemia.
Ke stažení: Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti (pdf)
Web projektu Webová stránka projektu
Závěry a využití výstupu / projektu: Podklady pro sdílení zkušeností mezi starosty malých obcí.