Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Sledujte s námi 20. 6. IWRA webinar: How land matters for flood risk management?

Ve středu 20. 6. od 13:00 (CET) proběhne on-line přenos diskusního panelu z mezinárodního setkání v Rize (Litva) s tématikou dostupnosti půdy pro povodňové rozlivy (více o COST akci LAND4FLOOD zde). 

Webinar organizuje a zaštiťuje International Water Resources Association (IWRA). Jedním z panelistů je Lenka Slavíková, výkonná ředitelka IEEP. Více o webináři zde

NEWSLETTER 1/2018

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů nyní v podobě pravidelného NEWSLETTERU!

Vydáváme Special Issue mezinárodního časopisu

Právě vyšlo tématické číslo renomovaného mezinárodního časopisu Journal of Flood Risk Management 1/2018 s názvem Land for Flood Risk Management: A catchment-wide and multi-level perspective. 

Na jeho sestavení se jako ko-editorka podílela Jiřina Jílková. Spolu s Janem Macháčem a Lenkou Slavíkovou jsou navíc v tématickém čísle zastoupeni čeští autoři. 

Časopis má Impact Factor 3,121 a nachází se v prvním kvartilu v tématickém panelu Water Resources. 

Zimní škola o energetice v Praze

Na přelomu ledna a února 2018 proběhla na ČVUT a VŠE v Praze zimní část kurzu Energie & Společnost pro studenty z ČR a Rakouska, pořádaná pod záštitou IEEP. Ačkoliv se jedná o 13. ročník této akce, letošní kurz se poprvé nesl především v interaktivním a diskusním duchu. Studenti tento typ výuky ocenili, proto bychom takto rádi pokračovali i v dalších letech. Navštívili jsme malou vodní elektrárnu v Miřejovicích a poprvé jsme také zavítali do provozu uhelné elektrárny v Mělníku. Součástí kurzu byly i dvě simulační hry.

Aktuálně studenti pracují na seminárních pracích v česko-rakouských dvojicích, které budou prezentovat v létě ve Vídni. Těšíme se na druhou část kurzu!

Pozvánka na konferenci o postindustriální společností v Ústí nad Labem

Ve spolupráci s Katedrou regionálního rozvoje a veřejné správy FSE a Katedrou geografie PrF organizujeme mezinárodní konferenci pod záštitou Regional Studies Association Social And Economic Development & Regional Policy: Adaptation Of Post-Industrial Society To Global Changes

Konference se uskuteční ve dnech 27. – 28. června 2018. Termín pro zaslání abstraktů je 31. března 2018. Více informací o konferenci zde

Studenti hodnotili přínos zelených ploch v Drážďanech

Ústecká univerzita realizuje již několik let, společně s Leibnizovým institutem pro ekologický a územní rozvoj (IÖR) v Drážďanech a Anhaltskou univerzitou aplikovaných věd v Bernburgu, mezinárodní kurz pro studenty na téma ekosystémových služeb. Jeho cílem je přiblížit studentům tento aktuální koncept, který umožňuje vyjádřit hodnotu přírody a jejích služeb pro obyvatele a může sloužit jako argument při rozhodování o využívání ploch ve městech i mimo ně.
Mezinárodní kurz je součástí česko-saského projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína“ (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ve dnech 21.–22. února 2018 proběhlo v Drážďanech závěrečné setkání účastníků kurzu z Přírodovědecké fakulty UJEP a z Anhaltské univerzity aplikovaných věd v Bernburgu. Studenti se zde v česko-německých týmech sešli již potřetí. Více informací ZDE

Workshop o vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

Díky výstavbě vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany bude cesta z Ústí nad Labem v roce 2035 do obou těchto měst trvat méně než půl hodiny. Konkrétní kroky směřující k tomuto cíli byly představeny na workshopu, který se v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR konal 13. 12. 2017 v budově Správy železniční dopravní cesty v Praze – více informací v tiskové zprávě.

Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR č. 100283037 je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií.

První celoevropské setkání řídící komise LAND4FLOOD v Praze

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 proběhlo v Praze první velké setkání mezinárodního projektu COST LAND4FLOOD, kterého se zúčastnili zástupci z 28 evropských zemí. Náplní byla kromě jiného diskuse vznikajících publikačních výstupů (odborné knihy a shrnutí pro politiky v podobě Policy Brief). Zvláštním hostem setkání byl prof. James Nickum z International Water Research Association. 

 

IEEP získal nový projekt TAČR Zéta

Od listopadu 2017 zahajujeme řešení nového projektu TAČR Zéta s názvem Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Více informací o projektu ZDE.