Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Spolupořádáme CZECH ENVI THESIS

page1image392 page1image560 page1image728

S FINALISTY PRVNÍHO ROČNÍKU O NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKOU PRÁCI NA TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BUDE DISKUTOVAT ONDŘEJ VETCHÝ

První ročník celonárodní soutěže o nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí se chýlí ke konci a soutěž zná svéfinalisty!

Finálové kolo bude veřejně k vidění 27. 11. v Ústí nad Labem. Pět nejlepších studentů bojující za přírodu zde představí své práce a bude je obhajovat před širokou veřejností a předními českými odborníky. Zvídavéi nenadálé dotazy můžeme očekávat od vědecké rady, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo předsedkyně Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní raděvlády Jiřina Jílková.

Cílem každého autora tak bude přesvědčit přítomné o tom, že jeho přístup a řešení bylo nejpřínosnější. Jaká z prací, která do finálového kolapostoupila v konkurenci více než dvou desítek přihlášených prací z 21přihlášených, získá titul té nejlepší? Kdo obstojí?

Ve finále jsou práce zabývající se společenskovědními aspekty životního prostředí. Do druhého kola postoupily práce řešící využívání šedé vody, agrolesnictví jako účinným nástrojem pro boj sucha, kvalitu života a životního prostředí v Turnově, globalizaci a její vztah k udržitelnosti atéma jednorázového plastu a vliv sociálních sítích na jeho spotřebu. Práce a jednotliví autoři se budou v následujících dnech představovat na FB stránce soutěže.

Téma životního prostředí přijde na přetřes i v rámci pódiové diskuse finalistů s hercem Ondřejem Vetchým. Co můžeme dělat jako jednotlivci? Jak se staví autoři k iniciativě Fridays for future? Co by doporučili politikům? Nebo jaké herce by autoři nejlepších prací obsadili do filmu, kdyby měli možnost na téma své práce takový film natočit? Obdobné vážné i neformální otázky budou náplní hodinové debaty Ondry Vetchého, zatímco vědecká rada bude rozhodovat o absolutním vítězi prvního ročníku.

V rámci vyhlášení výsledků se dozvíme, která z prací byla letos nejlepší.Její autor získá prestižní titul vítěze Czech Envi Thesis. Tři nejúspěšnější autoři si odnesou výhru ve výši 30, 20 a 10 tisíc Kč. Všichni finalisté pak vedle získaných zkušeností budou mít možnost se zúčastnit pro ně uspořádaného mediálního školení s Davidem Vaníčkem poskytnutého partnerem soutěže společností Vodafone. V rámci vyhlášení budou ceny předávat zástupci univerzity spolu se zástupci partnerů soutěže.

Přijďte se sami dozvědět něco nového o environmentálních problémecha jejich řešeních a zjistit, zda titul nejlepší práce zůstane v Ústí nad Labem nebo poputuje do Prahy, Brna či jiného města.

Soutěž Czech Envi Thesis, za podpory hlavního partnera Vodafone, jeorganizována Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Soutěž je organizována pod záštitou ministra životního prostředí

Richarda Brabce.

page2image8088

Finálové kolo se uskuteční 27. 11. 2019 na Univerzitě J. E. Purkyně

Červená aula, Multifunkční centrum Kapsusu UJEP (Pasteurova 1)
v Ústí nad Labem od 14:00 hodin.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Macháč, Ph.D.

https://czechenvithesis.cz

page2image8256@czechenvithesis

page2image8424 czechenvithesis@gmail.com

page2image8752 studenti_proprirodu

page2image8920

Konference o budoucnosti energetických systémů na místní a regionální úrovni

Konference Future of Energy Systems on Local and Regional Level

V Evropě roste množství iniciativ podporujících využívání energie z obnovitelných zdrojů, která byla vyrobena nedaleko místa své spotřeby. Přibývá měst a regionů, které chtějí být pomocí OZE energeticky soběstačné. Jaké jsou perspektivy dalšího využívání OZE v ČR, Rakousku a Evropě obecně? Může decentralizace energetických systémů pomoci naplňování politických závazků v oblasti zvyšování podílů OZE? Jaké konkrétní možnosti mají obce a regiony?

Příspěvky v rámci pondělní sekce (25.11.2019) budou zaměřeny na dílčí aspekty spotřeby, výroby a podpory obnovitelných zdrojů. V úterý (26.11.2019) vystoupí odborníci na decentralizaci energetických systémů a budou představeny příklady úspěšné praxe ze zahraničí. Na konferenci mj. vystoupí prezident Komory obnovitelných zdrojů energie ČR Štěpán Chalupa, prof. Jaroslav Knápek z FEL ČVUT, prof. Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni, prezident Evropské federace energetických družstev (REScoop.eu)  Dirk Vansintjan, zástupce společnosti Robin Hood Energy, neziskového dodavatele energie vlastněného místní samosprávou v Nottinghamu (Velká Británie), Oliver Juli z Aspern Seestadt ve Vídni, Lukáš Minařík, ministerský rada z MŽP ČR a mnoho dalších. Pro všechny účastníky je na úterý 26. 11. přichystán společný bufetový oběd.  

Kdy a kde:

  • 25.11. 2019 od 13:30 od 18:00 v rakouské rezidenci v Praze, Kanovnická 70/4 (Palác Hložků ze Žampachu)
  • 26.11. 2019 od 9:00 do 13:00 v Hotelu Amarilis v Praze, Štěpánská 18

Přihlašování:

  • do 17.11.2019 na e-mail zemkova@ieep.cz. Do přihlášky upřesněte, zda se zúčastníte obou dní, nebo jen jednoho (kterého).
  • kapacita účastníků je omezena

Jazyk:

  • všechny příspěvky budou v angličtině

Program konference ke stažení zde.

Konferenci organizujeme ve spolupráci s Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (www.energy-europe.org), která byla jmenována vládami obou zemí v roce 2002, aby iniciovala odbornou diskusi aktuálních témat v energetice mezi odborníky z ČR, Rakouska, ale i dalších zemí.

 

Konference o významu zeleně a vody pro kvalitní život ve měste

 

Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové služby, klimatická změna, zelená města, kvalita života atd. – to jsou jen některé z pojmů, které v poslední době slýcháme čím dál častěji.

Co znamenají tyto pojmy pro život ve městě? Jak důležitá je městská zeleň a vodní prvky pro kvalitu života obyvatel a pro biodiverzitu? Jaké jsou praktické zkušenosti měst v Česku a Německu? A jsou hodnoty městské přírody (ekosystémové služby) zohledňovány v souvislosti s úvahami o plánování rozvoje měst?  Na konferenci budou tyto a další otázky široce diskutovány.

Kdy: 28.11.2019 od 9:00

Kde: Fialová aula, kampus UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labe

Podrobný program: zde

Přihlašování: do 14.11.2019 na e-mail ieep@ieep.cz

Konference se koná v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN (Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína), který je financován z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

STUDENTI Z CELÉHO SVĚTA PŘIJEDOU MAPOVAT A HODNOTIT ZELEŇ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ve dnech 17. 6. – 21. 6. 2019 proběhne pod taktovkou Fakulty sociálně ekonomické a Fakulty přírodovědecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Mezinárodní letní škola o integraci konceptu ekosystémových služeb do územního plánování měst. Studenti z celého světa tak budou mapovat zeleň ve vybraných částech Ústí nad Labem.

„Jedná se o první letní školu tohoto typu, kterou organizujeme. Přihláška byla otevřena všem studentům vysokých škol z celého světa bez ohledu na studovaný obor. Jsme velmi mile potěšeni zájmem z řad studentů,“ prozrazuje Ing. Jiří Louda, Ph.D. organizátor Letní školy a řešitel projektu BIDELIN, v rámci kterého se letní škola pořádá a dodává:
„K účasti na letní škole jsme vybrali 23 studentů z 12 zemí světa – mj. z Turecka, Švýcarska, Německa, ale například i z Číny nebo Alžírska.“

Letní škola by měla studenty seznámit s vybranými metodami mapování a hodnocení ekosystémových služeb a naučit je prakticky si je odzkoušet pro vybraná modelová území. „Součástí kurzu nebudou jen teoretické přednášky, důraz klademe zejména na praktickou práci“, komentuje Ing. Jiří Louda, Ph.D. a upřesňuje: „Studenti budou mapovat zeleň ve vybraných lokalitách v Ústí nad Labem. Po analýze zjištěných faktů se budou snažit navrhnout opatření na zlepšení současné situace.“ V rámci Letní školy budou studenti pracovat s metodami pro sběr, kvantifikaci a hodnocení ekosystémových služeb, které byly vyvíjeny v rámci projektu BIDELIN společně s německými partnery.

Teoretická výuka bude probíhat na Katedře geografie PřF UJEP, kde studenti budou pracovat mimo jiné i s geografickými informačními systémy (GIS).
Na organizaci letní školy se kromě FSE UJEP a PřF UJEP podílí také Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech a Anhalt University of Applied Sciences v Bernburgu.

„Spolupráce se spoluorganizátory není náhodná. S oběma institucemi organizujeme již 6 let bilaterální česko-německý kurz zaměřený na podobné téma. Kurz, který probíhá v zimním semestru, je však určen pouze pro studenty UJEP a studenty z Německa,“ objasňuje Ing. Jiří Louda, Ph.D.: „Současná letní škola je otevřena opravdu všem.“

Letní školu s názvem “Integration of ecosystem services into urban planning“ je organizována v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zelenomodré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Plakát k letní škole je možno stáhnout zde.

Kontakt:
Ing. Jiří Louda, Ph.D., louda@ieep.cz, jiri.louda@ujep.cz

Konference o vysokorychlostní trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

 

 

 

 

Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Jaká rizika může mít výstavba vysokorychlostní trati pro podzemní vody?

Těmito a mnoha podobnými otázkami se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR konaná ve dne 25. 10. 2018 v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejím předmětem byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu.

Konference představila dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu. Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ uvedl Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., z UJEP v rámci svého příspěvku.

Konference se uskutečnila v rámci česko-saského projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Newsletter 10/2018

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů nyní v podobě pravidelného NEWSLETTERU!