Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

Newsletter 10/2018

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů nyní v podobě pravidelného NEWSLETTERU!

Studentský kurz o ekosystémových službách

 

 

 

 

V pořadí již 6. ročník studentského kurzu, který se tentokrát zaměřil na Identifikaci a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně se uskutečnil druhý říjnový týden na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tento mezinárodní kurz pro české a německé studenty organizuje IEEP z ústecké univerzity spolu s Leibnizovým institutem pro ekologický a územní rozvoj (IÖR). V rámci třídenního kurzu se účastníci ve vybraných lokalitách v Děčíně (Mariánská louka a Kvádrberk) naučili mapovat zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem podrobného mapování je zhodnocení a vyčíslení ekosystémových služeb, které tyto oblasti poskytují. Ekosystémové služby představují všechny užitky, které lidem  ekosystémy poskytují a přispívají tak k jejich blahobytu.

V následujících měsících budou studenti v česko-německých skupinách pracovat na společném projektu, v rámci kterého tyto jednotlivé zelené a modré plochy v Děčíně pomocí naučených metod ohodnotí. Průběžné výsledky budou představeny již v listopadu na setkání v Drážďanech v Leibnizovým institutu pro ekologický a územní rozvoj (IÖR).

Kurz je pořádán v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 

 

Zveme vás na mezinárodní konferenci o politice energetické účinnosti pro střední Evropu (26. 11. 2018 v Praze)

Zveme vás na mezinárodní konferenci Energy efficiency policies toward 2030 – opportunities and challenges for Central Europe, kterou pořádáme spolu s ČVUT a Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku. Konference proběhne 26. listopadu 2018 v How2Base Hall v centru Prahy (Římská 20, Praha 2).

Na konferenci vystoupí celá řada významných odborníků jak z akademické sféry, tak z veřejné správy. Mimo jiné pan Václav Bartuška (zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti), pan Jean-Christophe Füeg (velvyslanec a ředitel sekce mezinárodních energetických záležitostí švýcarského federálního úřadu pro energetiku), pan Günter Pauritsch (vedoucí centra energetické ekonomiky rakouské energetické agentury) nebo pan Peter Drotár (hlavní státní rádce sekce energetiky slovenského ministerstva hospodářství).

Kapacita konference je omezená! Přihlašovat se můžete již nyní, nejpozději však do 15. 11. 2018 prostřednictvím e-mailu: precechtel@e-academia.eu.

Podrobný program konference zde.

 

Sledujte s námi 20. 6. IWRA webinar: How land matters for flood risk management?

Ve středu 20. 6. od 13:00 (CET) proběhne on-line přenos diskusního panelu z mezinárodního setkání v Rize (Litva) s tématikou dostupnosti půdy pro povodňové rozlivy (více o COST akci LAND4FLOOD zde). 

Webinar organizuje a zaštiťuje International Water Resources Association (IWRA). Jedním z panelistů je Lenka Slavíková, výkonná ředitelka IEEP. Více o webináři zde

NEWSLETTER 1/2018

Novinky z vědeckého života našich meziuniverzitních týmů nyní v podobě pravidelného NEWSLETTERU!

Vydáváme Special Issue mezinárodního časopisu

Právě vyšlo tématické číslo renomovaného mezinárodního časopisu Journal of Flood Risk Management 1/2018 s názvem Land for Flood Risk Management: A catchment-wide and multi-level perspective. 

Na jeho sestavení se jako ko-editorka podílela Jiřina Jílková. Spolu s Janem Macháčem a Lenkou Slavíkovou jsou navíc v tématickém čísle zastoupeni čeští autoři. 

Časopis má Impact Factor 3,121 a nachází se v prvním kvartilu v tématickém panelu Water Resources. 

Zimní škola o energetice v Praze

Na přelomu ledna a února 2018 proběhla na ČVUT a VŠE v Praze zimní část kurzu Energie & Společnost pro studenty z ČR a Rakouska, pořádaná pod záštitou IEEP. Ačkoliv se jedná o 13. ročník této akce, letošní kurz se poprvé nesl především v interaktivním a diskusním duchu. Studenti tento typ výuky ocenili, proto bychom takto rádi pokračovali i v dalších letech. Navštívili jsme malou vodní elektrárnu v Miřejovicích a poprvé jsme také zavítali do provozu uhelné elektrárny v Mělníku. Součástí kurzu byly i dvě simulační hry.

Aktuálně studenti pracují na seminárních pracích v česko-rakouských dvojicích, které budou prezentovat v létě ve Vídni. Těšíme se na druhou část kurzu!

Pozvánka na konferenci o postindustriální společností v Ústí nad Labem

Ve spolupráci s Katedrou regionálního rozvoje a veřejné správy FSE a Katedrou geografie PrF organizujeme mezinárodní konferenci pod záštitou Regional Studies Association Social And Economic Development & Regional Policy: Adaptation Of Post-Industrial Society To Global Changes

Konference se uskuteční ve dnech 27. – 28. června 2018. Termín pro zaslání abstraktů je 31. března 2018. Více informací o konferenci zde

Studenti hodnotili přínos zelených ploch v Drážďanech

Ústecká univerzita realizuje již několik let, společně s Leibnizovým institutem pro ekologický a územní rozvoj (IÖR) v Drážďanech a Anhaltskou univerzitou aplikovaných věd v Bernburgu, mezinárodní kurz pro studenty na téma ekosystémových služeb. Jeho cílem je přiblížit studentům tento aktuální koncept, který umožňuje vyjádřit hodnotu přírody a jejích služeb pro obyvatele a může sloužit jako argument při rozhodování o využívání ploch ve městech i mimo ně.
Mezinárodní kurz je součástí česko-saského projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína“ (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ve dnech 21.–22. února 2018 proběhlo v Drážďanech závěrečné setkání účastníků kurzu z Přírodovědecké fakulty UJEP a z Anhaltské univerzity aplikovaných věd v Bernburgu. Studenti se zde v česko-německých týmech sešli již potřetí. Více informací ZDE