Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady

Cílem projektu je zkoumat krátkodobé i dlouhodobé změny dopravního chování v důsledku vzniku epidemie Covid-19 a širší společenské dopady, které se změnou mobility souvisejí – změny nákupního chování, volnočasových aktivit, v dojížďce do zaměstnání/za studiem apod. Znalost těchto trendů je klíčová pro nasměrování strategického rozvoje a formulaci doporučení pro podporu udržitelné městské mobility.

Projekt dále přinese znalost o osvědčených přístupech k dopravním opatřením v období největší krize spojené s Covid-19 tak, aby se česká města mohla v rámci vlastního dopravního plánování na další případnou krizi efektivně připravit. Projekt využije především výzkumné metody ekonomie, ekonometrie, sociologie a geografie. Řešitelský tým tvoří společenskovědní výzkumníci a sociologové z praxe.