Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

MOBESA

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro management velkoplošných chráněných území (zejména národních parků a vyšších zón chráněných krajinných oblastí), jak efektivně řešit problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží a jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do jejich strategických dokumentů a rozhodovací praxe.

Hlavním výstupem projektu je certifikovaná metodika na tvorbu plánů mobility pro environmentálně citlivá území doplněná databází příkladů dobré praxe řešení dopravy do/na a po chráněných oblastech. Dále vzniknou datové soubory ze sociologických šetření ve vybraných územích a technická zpráva z těchto šetření. Budou zpřesněny počty a struktura návštěvníků. Zjištěné poznatky budou postupně publikovány v relevantních odborných časopisech a v technických zprávách.