Institute for Economic and Environmental Policy                                                                                                       Member of network of academics

References

Realizujeme projekty v rámci

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/33/Horizon-europe_logo.jpg
 

 

COST

Jako třetí výzkumné pracoviště v ČR jsme získali a koordinovali projekt COST!

 

 

Horizon Europe

Řešíme dva prestižní projekty excelentního evropského výzkumu HORIZON EUROPE s názvem LAND4CLIMATE a SPONGEBOOST.

 

 

Grantová agentura ČR

Řešíme projekty GAČR s tématikou ekonomických nástrojů, mezi-obecní spolupráce a povodní.

 

 

Projekty Interreg

V mezinárodním konsorciu jsme úspěšně řešili projekty z programu Interreg Centra Europe a Interreg Česká republika – Svobodný stát Sasko

 

 

Technologická agentura ČR

Každoročně participujeme na několika projektech TAČR Beta a Omega, připravujeme projekty do nových výzev TAČR Zéta a Eta.

 

 

Norské fondy

Úspěšně jsme ukončili spolupráci na projektu UrbanAdapt

 

 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Podílíme se na řešení projektů financovaných German Federal Environmental Foundation.