Institute for Economic and Environmental Policy                                                                                                       Member of network of academics

Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit?

Leták laickou formou shrnuje výsledky analýzy nákladové efektivnosti snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík.