Institute for Economic and Environmental Policy                                                                                                       Member of network of academics

(Česky) Ekonomické zhodnocení společenské přínosnosti zeleně na příkladu Parku pod Plachtami