Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

Publikace shrnující důvody pro podporu zakládání zelených střech ze strany měst a státu a možné způsoby podpory aplikované v zahraničí.

Zelené střechy se řadí mezi jedno z adaptačních opatření měst na změnu klimatu. Obdobně jako ostatní přírodě blízká opatření se řadí mezi celosvětově preferovaná opatření. Tým IEEP se v publikaci zaměřil na ekonomickou analýzu celospolečenských přínosů těchto opatření. Kapitola přibližuje nejen samotný postup hodnocení, ale na příkladech dvou konkrétních zelených střech poukazuje na skutečnost, že celospolečenské užitky významně převyšují náklady a má tak smysl zelené střechy realizovat. Další části publikace se pak věnují legislativě a možnostem podpory budování zelených střech ze zahraničí. Výsledkem jsou doporučení pro zavádění programů na podporu zelených střech v České republice.

Citace: Dostal P. a kol. (2017): Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. 32 str.

Citace kapitoly týmu IEEP: Macháč J; Dubová, L. a Louda, J. (2017): Zelené střechy z pohledu ekonomie: investice do zelených střech – zisk pro celou společnost. In Dostal, P. et al. (ed.) Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., str. 8-10.

Projekt: TD03000106: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Ke stažení: ↓Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech (pdf.)

Oficiální stránka publikace: http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/zelene-strechy/publikace-zpusoby-systemove-podpory-zs/