Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Zpracování Strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin)

Vytvoření analytických podkladů pro tvorbu politiky druhotných surovin ČR vytvářenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Podstatou studie bylo popsat prioritní materiálové toky druhotných surovin v rámci a vně ekonomiky České republiky, a to s ohledem na vymezení pojmů a datové základy, vymezení právního prostředí, analýzu technických a ekonomických podmínek pro využívání druhotných surovin a analýzu pozice trhu druhotných surovin v národním hospodářství a vyhodnocení faktorů, které ovlivňují nakládání s druhotnými surovinami. Prioritními materiálovými toky jsou kovy, papír, plasty, sklo, dřevo, stavební hmoty, vedlejší energetické produkty, pneumatiky, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory a autovraky.

Zadavatel:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Období řešení:  2010 – 2011
Kontaktní osoba:  Jan Slavík, e-mail: slavik@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jan Slavík, Jitka Šeflová, Alena Hadrabová
Ve spolupráci:  EKO-KOM, a.s. + externí experti 
Závěry a využití výstupu / projektu: Výstupy využity pro tvorbu Politiky druhotných surovin ČR